Bestuur afdeling Groningen

 

Bestuur afdeling Groningen 

Voorzitter
dhr. G. Zuidema 
Zilverlaan 30,  
9743 RK Groningen,  
Tel. 050 577 63 63  
e-mail: voorzitter@groningen.ngv.nl

Secretaris en plaatsvervangend afgevaardigde: 
dhr. E.M. van Koldam  
P.J. Noël Bakerstraat 86 
9728 WD Groningen 
Tel. 06-22376299 
e-mail: secretaris@groningen.ngv.nl

Penningmeester en vice voorz. tevens afgevaardigde
dhr. H.Boels 
Stadsweg 47  
9791 KA Ten Boer 
Tel. 050 302 32 07  
e-mail: penningmeester@groningen.ngv.nl

Algemene bestuursleden
dhr. S.O. Dallinga (PR en webredacteur)
Iemstukken 75 
9407 KK Assen 
Tel. 06-28846667 

dhr. T. Doornkamp (eindredacteur GroninGEN)
Esweg 18  
9321 BN Peize
Tel. 06-11349055

Webredactie:
dhr. G. Zuidema (zie boven)
dhr. S. Dallinga (zie boven)
e-mail:webmaster@groningen.ngv.nl