Publicaties en artikelen

Publicaties en artikelen afdeling Groningen

In de loop der jaren zijn er veel artikelen op onze webstek gepubliceerd die te omvangrijk waren voor ons afdelingsblad. Een belangrijk deel is samengesteld door Joop van Campen, onze oud-voorzitter, die veel onderzoek heeft gedaan naar militairen van het Staatse leger van vóór 1795 die in Groningen gelegerd waren. Groningen was een belangrijke vestingstad in het noorden van ons land en in 1672 weerstond de stad het beleg door “Bommen Berend”, de bisschop van Münster. “Groningens Ontzet” wordt nog altijd gevierd op 28 augustus. Er waren ook regimenten die door de provincie “Stad en Lande” werden betaald en wie de bevelhebbers waren is ook door Joop van Campen uitgezocht. 
Verder zijn er o.a. artikelen over Groninger munten, benoemingen van de “cherchers” die toezicht hielden op de molenaars in verband met de belasting op het gemaal en het gilde van de goud- en zilversmeden in Groningen.
 
In 2008 is het 3e Groninger kwartierstatenboek verschenen en een cd-rom van het uitverkochte eerste kwartierstatenboek.
 

In 2012 is een cd-rom uitgebracht met als titel “Een bron van lief en leed” ter gelegenheid van 200 jaar Burgerlijke Stand in 2011. Hierin zijn de eerste akten in 1811 van geboorte, huwelijk en overlijden van alle toenmalige gemeenten in Groningen opgenomen.

De beide cd-roms zijn nog verkrijgbaar ad € 5 per stuk exclusief portokosten (e-mail: voorzitter@groningen.ngv.nl) 

Groninger Kwartierstatenboeken 

Op zoek naar Groninger families? Van 1988 t/m 2008 zijn er drie kwartierstatenboeken verschenen met in totaal 900 kwartierstaten en tienduizenden namen. Hieronder staat hoe je de cd-rom van deel 1 en de delen 2 en 3 kunt bestellen.

Deel 1
In 1988 verscheen het eerste Groninger Kwartierstatenboek onder redactie van Redmer Alma en Frits Ebbens. Dit boek is reeds lang uitverkocht.
Ter gelegenheid van de Genealogische Dag van de NGV op 24 mei 2008 in Groningen, werd dit boek uitgebracht op cd-rom met als zoekprogramma Adobe Reader. Nadere informatie over het bestellen van deze cd-rom zie bij deel 3.

Deel 2
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging is het tweede deel van het Groninger kwartierstatenboek verschenen. Tijdens de 48e Landelijke Genealogische Dag van de NGV te Stadskanaal op 19 mei 2001, werd het boek aangeboden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, dhr. H. Alders. Het boek bevat 300 kwartierstaten in 675 bladzijden, is stevig gebonden en verder op dezelfde wijze uitgevoerd als deel I. Het werk bevat tevens een lijst met correcties op deel 1, een lijst van intekenaren en een index op de persoonsnamen.
Er zijn nog exemplaren van het boek te verkrijgen door € 40,- (incl. verzendkosten) over te maken op bankrekening NL66 INGB 0004 6879 09 ten name van R.H. Alma te Warffum. Hij is bereikbaar middels 0595-425354, of  mail@redmeralma.nl

Deel 3
Op 24 mei 2008 is het 3e Groninger Kwartierstatenboek verschenen en op de Genealogische Dag 2008 van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) in de Der Aa-kerk te Groningen gepresenteerd.
Er zijn 300 kwartierstaten van Groningers opgenomen, een lijst van inzenders, een lijst van intekenaren, een alfabetische index en een lijst van correcties en aanvullingen op deel 2.

Het boek is sterk afgeprijsd, de prijs is nu € 5,00 per exemplaar indien afgehaald.
Bij verzending per post in Nederland bedraagt de prijs € 12,50 per exemplaar.
De prijs voor verzending naar het buitenland, afhankelijk van de zone, op aanvraag. Zolang de voorraad strekt!

De prijs van de cd-rom van deel 1 bedraagt € 5 per stuk (excl. portokosten).

Voor bestelling stuur een email naar de secretaris van de NGV afdeling Groningen (emailadres zie Afdelingsbestuur).

Betaling dient te geschieden op bankrekening NL 38 INGB 0005 5630 62 van de NGV afd. Groningen te Ten Boer onder vermelding van 3e Groninger Kwartierstatenboek en/of cd-rom 1e Groninger Kwartierstatenboek en jouw adres.
Voor betalingen uit het buitenland: IBAN NL 38 INGB 0005 5630 62 BIC: INGBNL2A
De betaling dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je bestelling op onze rekening te zijn bijgeschreven waarmee de bestelling definitief wordt.

Artikelen.

De artikelen zijn onderverdeeld in twee rubrieken:
1. Militaire publicaties
2. Diverse onderwerpen

1. Militaire publicaties

Titel Auteur
Het Staatse leger in Stad en Lande  Joop W.H. van Campen
Groningse militairen in het Staatse leger 18e eeuw, deel I, II en III    Joop W.H. van Campen
Index Groningse militairen in het Staatse leger deel I, II en III    Gert Zuidema
Cavalerie officieren 1694 t/m 1794 (Namen, rangen, aanstellingsdata e.d. van officieren en solliciteurs.) Joop W.H. van Campen
Index op de cavalerie officieren (Cavalerie officieren in dienst van en betaald door Stad en Lande.) Joop W.H. van Campen
Officieren in regiment Nationalen nr. 2 (Civiele en militaire gegevens van officieren)  Joop W.H. van Campen
Officieren regiment Oranje-Stad en Lande (Namen, rangen, aanstellingsdata e.d. van officieren en solliciteurs) Joop W.H. van Campen
Huwelijksinschrijvingen regiment Nationalen nr. 2, bataljon A (vanaf 1671, collectie Wolters)     Joop W.H. van Campen
Huwelijksinschrijvingen militairen 1623-1636  Joop W.H. van Campen
Ondertrouw militairen in de stad Groningen 1637-1640    Joop W.H. van Campen
Ondertrouw militairen in de stad Groningen 1637-1640  Joop W.H. van Campen
Ondertrouw militairen in de stad Groningen 1661-1668 Joop W.H. van Campen
Index ondertrouw militairen in de stad Groningen 1661-1668  Gert Zuidema
Groningers overleden in Franse hospitalen (19e eeuw)  J.A. Paasman (†)   
Herovering van Coevorden in 1672 Joop W.H. van Campen
Dagregister overgave van Coevorden in 1672  Joop W.H. van Campen
Militaire criminele sententies  Joop W.H. van Campen

2. Diverse onderwerpen

Titel Auteur
Groningse munten (Groningse munten en hun (waarde) verhoudingen tot elkaar en andere munten.)  Femke en Lars Roobol
Gilde van de goud- en zilversmeden  Joop W.H. van Campen
Rechterlijke archieven     Femke en Lars Roobol
Criminele Sententies civiel  Joop W.H. van Campen
Cherchersbenoemingen 1629-1735  Bob D. Poppen 
Familie Boelens, selectie boek    J.M.B. Boelens en Otto J. Nienhuis
Index personen Boelens  J.M.B. Boelens en Otto J. Nienhuis
Index boerderijen Boelens  J.M.B. Boelens en Otto J. Nienhuis
Gruoninga, inhoudsopgave 1954 t/m 2011  Gert Zuidema
Gruoninga: Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde

Gruoninga is al ruim 60 jaar hét genealogische periodiek voor de provincie Groningen. Het tegenwoordige jaarboek begon in 1954 bescheiden als een mededelingenblad van de afdeling Groningen van de NGV. In de zestiger jaren groeide het uit tot een tijdschrift. Vanaf 1969 werd het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Sasland van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen en in 1981 werd Gruoninga zelfstandig. Tegenwoordig is de titel Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde en wordt het uitgegeven door de Stichting Gruoninga. De informerende functie van het oorspronkelijke mededelingenblad wordt sinds 1994 overgenomen door eerst HuppelDePup, daarna Roots@Groningen en sinds 2012 GroninGEN.
Al was het in opzet een informatieblad, vanaf het begin hebben er artikelen in gestaan over genealogie, heraldiek en familieonderzoek. Het is daarmee een belangrijke bron voor onderzoek en er wordt regelmatig naar verwezen.
Een link naar de inhoudsopgaven van alle jaargangen van 1954 tot en met de laatst verschenen uitgave van 2011, staat hierboven bij de diverse artikelen op deze pagina.  

Abonnement

Voor een abonnement kan men zich opgeven bij het administratieadres:

De heer M.J. de Lange
Pasveerweg 34
8934 BX Leeuwarden
Email: m.lange45@upcmail.nl

Oude jaargangen
Bij de administratie kan men informeren welke jaargangen nog verkrijgbaar zijn.