HNK-Afdelingsblad

HNK cov-afd-bld

Hollands Noorderkwartier is een uitgave van de gelijknamige afdeling van de
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV).
Het verschijnt vier keer per jaar.
NGV-leden, ingedeeld als lid van HNK, ontvangen het blad gratis thuis.
Je kunt in de Index op de Familienamen uit de Afdelingsbladen 1-100 nazoeken of er in onze
afdelingsbladen families voorkomen die voor jouw onderzoek interessant kunnen zijn.

Extra abonnement NIET-HNK NGV-leden

NGV-leden buiten het verzorgingsgebied van HNK kunnen zich als ‘bijkomend lid’ van HNK opgeven bij:
NGV-ledenadministratie,
Postbus 50,
3980 CB Bunnik

Daarvoor betaal je een contributie­toeslag die je kunt terugvinden op de pagina: Word lid van de NGV. Deze toeslag wordt centraal door de NGV geïnd.

Nog geen lid?

Ook NIET-NGV-leden kunnen zich op het blad abonneren voor € 12,50 per jaar (incl. verzendkosten).
Betalingen te storten op postbankrekeningnummer NL 72 INGB 0000 1083 34 t.n.v. NGV afdeling Hollands Noorderkwartier te Alkmaar, o.v.v.: Jaarabonnement HNK en uw volledige adres.
Losse nummers € 2,50 (excl. verzendkosten).

Wil je weten wat er zoal in onze afdelingsbladen wordt gepubliceerd?
Kijk dan ook onder:  Afdelingsblad ON-line.
Daar kun je 100 afleveringen van ons afdelingsblad zelf inzien.

Nieuwsgierig naar nog meer publicaties van Hollands Noorderkwartier?
Ga dan direct naar HNK-publicaties