Nederlandse Genealogische Vereniging

Kwartier van Nijmegen

NGV Afdeling Kwartier van Nijmegen

Korte Voordrachten

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering 9 april a.s. (zie de agenda in het afdelingsblad) is er ruimte voor een paar ’10 minuten praatjes’ (korte voordrachten over genealogische en/of historische onderwerpen).

Graag ontvangen we inzendingen van de leden vóór 7 april. Het geeft je bijv. de gelegenheid van gedachten te wisselen over resultaten van eigen (deel-)onderzoek. We houden het informeel, graag in eerste instantie een titel naar Louis Busch

NGV Kwartier van Nijmegen 1970-2020

In 2020 is het 50 jaar geleden dat de afdeling Kwartier van Nijmegen werd opgericht.

Gens Nostra 1970, pag. 40

We willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en nodigen de leden uit om suggesties in te sturen hoe het 50 jarig bestaan luister bij te zetten.Wij zijn benieuwd naar jullie emails ,  alle ideeën welkom! 

Cursus genealogie

 

Het Kwartier van Nijmegen verzorgt vanaf  najaar 2018  cursussen genealogie in het Regionaal Archief Nijmegen. Op 7 maart 2019 start de tweede cursus ‘Zoeken naar voorouders’ (genealogie voor beginners). In deze cursus leer je zoeken op internet naar gegevens over geboorte, huwelijk en overlijden van je voorouders. Ook maak je kennis met het zoeken naar gegevens in archieven. Om een beeld te krijgen van het leven van je voorouders is er ook aandacht voor beroepen, namen, belastingen enzovoort. Na de cursus kan je thuis zelfstandig verder onderzoek doen.
De cursus bestaat uit 8 wekelijkse lessen. De lessen zijn op donderdagavond van 17.45 tot 19.45 uur in het Regionaal Archief Nijmegen, Mariënburg 27 te Nijmegen. Het maximale aantal deelnemers is 12. Kosten: € 75,- per persoon, inclusief lesmateriaal.
De eerstvolgende gelegenheid om aan de cursus deel te nemen is voorjaar 2019, email voor nadere informatie of om in te schrijven.

 

17e eeuwse Stedenatlas De Wit

Fantastisch illustratie- en studiemateriaal met afbeeldingen in hoge resolutie van de belangrijkste steden in de Nederlanden.Je vindt de afbeeldingen op de site van de Koninklijke Bibliotheek, links naar steden in de regio van onze afdeling: Arnhem, Grave (detail op de afbeelding hierboven) en Nijmegen

Nijmeegse schepenprotocollen online

De afgelopen 25 jaar hebben 30 vrijwilligers, veelal ingestroomd via het Kwartier van Nijmegen, bij het Regionaal Archief gegevens uit de schepenprotocollen in de computer ingevoerd en daarmee een unieke bron digitaal toegankelijk gemaakt. Je kan de database hier op naam doorzoeken (selecteer ‘Schepenprotocollen’), indien je het inventarisnummer aanklikt kan je vervolgens bladeren naar afbeeldingen van de akte.

 

Militairen uit het kwartier van Nijmegen in het leger van Napoleon

Benieuwd hoeveel militairen uit je woonplaats tussen 1797 en 1814 onder Napoleon hebben gediend?

Zoek hier via het scherm op geboorteplaats. Zo geeft ‘Nijmegen’ 716 treffers (met o.a. gegevens over de eenheid en de ouders), Huissen leverde 35 militairen, terwijl ‘Deest’ toch nog 5 zoekresultaten scoort. Lees ook de toelichting

 

Vul onderstaand formulier in en  ontvang gratis onze nieuwsbrief:

 

Contact:

email bestuur Kwartier van Nijmegen 

Afdelingsbijeenkomsten:

De reguliere afdelingsavonden vinden plaats in Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.09), Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen (NS station Dukenburg, buslijn 331, halte Meijhorst sporthal). De avonden zijn vrij toegankelijk voor NGV leden, niet-leden betalen 4 euro (lezing en consumpties).

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 9 april 2019, aanvang 20u00.

Na een korte afdelings ledenvergadering (zie de agenda onder dit bericht ) geven we de leden de gelegenheid korte presentaties te houden ( ’10 minuten praatje’ ) over genealogische en/of historische onderwerpen.

Graag ontvangen we je inzending vóór 7 april. Het geeft je bijv. de gelegenheid van gedachten te wisselen over resultaten van eigen (deel-)onderzoek. We houden het informeel, graag in eerste instantie een titel naar Louis Busch

Agenda KvN afdelings ledenvergadering (ALV) 9 april 2019
aanvang 20.00 uur in het Wijkcentrum Dukenburg, Nijmegen Meijhorst 7039, Nijmegen, zaal 0.9

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Mededelingen
 3. Notulen van de ALV van 13 november 2018.

  Deze zijn recent gepubliceerd in het KvN afdelingsblad (2019 nr.1, pag. 6-7)

 4. Jaarverslag 2018

  a) Jaarverslag secretaris, recent gepubliceerd in het KvN afdelingsblad (2019 nr.1, pag. 7-8)
  b) Jaarverslag penningmeester, u kunt dit verslag en een toelichting downloaden.

 5. Kascontrole commissie

  a) Verslag
  b) Decharge verlenen .

 6. Verkiezing kascontrole commissie.

  Conform de statuten worden de leden van de kascommissie jaarlijks benoemd. De kascommissie moet bestaan uit twee leden. Voor de controle over 2018 bestaat de commissie uit de heer Bendelow en mevrouw van Ouwerkerk. De heer Bendelow treedt af en de mevrouw van Ouwerkerk blijft lid. Er moet nu een nieuw lid en een plaatsvervangend lid worden gekozen. De penningmeester ziet graag aanmeldingen tegemoet van leden die zich beschikbaar willen stellen als lid of als plaatsvervangend lid voor het verenigingsjaar 2019. Het gaat om een uurtje werk in het begin van 2020.

 7. Voorbereiding voor de Algemene Vergadering (AV) van de NGV ( 25 mei 2019 te Driebergen).

  Zie voor de stukken (komen eind april beschikbaar), de website van de NGV, onder Actueel, rubriek landelijk nieuws. Vastgesteld zal worden wie de afgevaardigden worden namens de afdeling bij de AV. Tevens wordt een plaatsvervangend afgevaardigde gekozen

 8. Bestuursverkiezing

  Conform het rooster van aftreden (zie het KvN afdelingsblad 2019 nr.1, pag. 6)

 9. Rondvraag

  Graag uw vragen van te voren per email () of aan het begin van de vergadering doorgeven aan het bestuur.

 10. Sluiting

 

Op dinsdag 12 maart verzorgde Kees Zandvliet de lezing

‘Rijk en machtig in de Republiek en in Gelderland’

Veruit de meeste rijken wonen in de steden van Holland, het machtigste en rijkste gewest van de Republiek. Die rijken zijn via hun familienetwerk, hun politieke ambten of bijvoorbeeld via de VOC verbonden met steden en landelijke gebieden, met de regionale of internationale politiek of met gebieden overzee. Door politieke en economische ontwikkelingen neemt het aantal rijken ook in Gelderland toe in de 18de eeuw.

Kees Zandvliet is wetenschappelijk medewerker van het Amsterdam Museum en hoogleraar vroegmoderne geschiedenis van Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam. Recentelijk publiceerde hij ‘De 500 rijksten van de Republiek’ en samen met Hans Goedkoop schreef hij ‘De Gouden Eeuw’ en ‘De IJzeren Eeuw’. De twee laatstgenoemde boeken begeleidden twee tv-series en twee tentoonstellingen.

Nadere info: onder aan de pagina.

Lezingen in de regio

Wij werden attent gemaakt op activiteiten die wellicht interessant zijn voor onze leden.

Woensdag 3 april 2019 aanvang 20u00: Het kasteel te Hulhuizen

Het zal niet gaan over de kasteelvrouwe of over de inrichting van het kasteel en ook niet echt over de staatsrechtelijke positie van Hulhuizen. Kern is de langzame teloorgang van het kasteel dat dan in de diepten van de Waal aan het verdwijnen is. De heer Overmars zal praten over de spontane verleggingen van de loop van de Waal, over landerijen die verzwolgen raken. Lees meer…….

Locatie: Zaal Café Concordia, Waaldijk 19-23, 6691 MB Hulhuizen

 

De tekst en afbeeldingen van de KvN lezing van november over de Spaanse griep is te downloaden via deze link.  

 

 

Artikelen uit de Zoeklicht serie

 

Er zijn drie artikelen uit de Zoeklicht reeks aan de site toegevoegd:

 • Morgengaven in Nijmegen 1452…1616
 • Volkstellingen Mook en Middelaar 1801
 • Nijmeegse lichtekooien (1857-1867)

De Zoeklichtpublicaties zijn niet meer verkrijgbaar. Op de Zoeklicht pagina kan je de artikelen in PDF formaat downloaden.

 
De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 12 maart 2019, aanvang 20u00.

Dinsdag 12 maart verzorgt Kees Zandvliet de lezing

‘Rijk en machtig in de Republiek en in Gelderland’

Veruit de meeste rijken wonen in de steden van Holland, het machtigste en rijkste gewest van de Republiek. Die rijken zijn via hun familienetwerk, hun politieke ambten of bijvoorbeeld via de VOC verbonden met steden en landelijke gebieden, met de regionale of internationale politiek of met gebieden overzee. Door politieke en economische ontwikkelingen neemt het aantal rijken ook in Gelderland toe in de 18de eeuw.

Kees Zandvliet is wetenschappelijk medewerker van het Amsterdam Museum en hoogleraar vroegmoderne geschiedenis van Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam. Recentelijk publiceerde hij ‘De 500 rijksten van de Republiek’ en samen met Hans Goedkoop schreef hij ‘De Gouden Eeuw’ en ‘De IJzeren Eeuw’. De twee laatstgenoemde boeken begeleidden twee tv-series en twee tentoonstellingen.

Achtergrondinfo:

Eerder publiceerde Kees de rijkste 250 Nederlanders uit de Gouden Eeuw. Op nummer 1: Prins Maurits, met een naar huidige maatstaven omgerekend kapitaal van 1,8 miljard euro. Toch waren in het algemeen niet de edelen, maar de internationale kooplieden het rijkst en dan met name die in Holland en in mindere mate Zeeland. Een belangrijke bron waren de belastingkohieren, waarin vermeld wordt, of men gegoed was (bezittingen had) en hoe hoog de waarde daarvan dan wel was. De onderzoekers stelden de grens op 200.000 gulden. Het kapitaal van de adel zat vooral in grond en de inkomsten kwamen uit ambten, zoals in het landleger, de handelaars hadden bv. pakketten VOC aandelen, investeerden het geld in het bedrijf en ook in huizen. In het begin van de 17e eeuw woonden heel wat kooplieden in huurhuizen, zodat ze hun liquide middelen konden gebruiken voor de handel. Geld was nodig om macht te verkrijgen, en macht was weer het middel om meer geld te vergaren. Als lid van de vroedschap wist je bijvoorbeeld eerder dan een ander, op welke plekken de stadsuitbreiding plaats zou gaan vinden, waar je van kon profiteren, door de grond bijtijds op te kopen. Er is niets nieuws onder de zon dus. Rijke families trouwden vaak met invloedrijke politici en zo was de economie verweven met de politiek, iets wat je tegenwoordig veel minder ziet. De rijke burgers van toen koesterden wel vaak een ‘ideaal van het burgerschap’, ook genoemd voorbeeldgedrag. Ze zetten zich in voor sociale projecten en deden ook veel voor de kunst. Zo was Constantijn Huijgens de ‘ontdekker’ van Rembrandt.

Kees Zandvliet promoveerde in 1998 aan de Rijksuniversiteit Leiden op ‘Mapping for Money. Maps, Plans and Topographic Paintings and their Role in Dutch Overseas Expansion’. Hij werd over zijn publicaties en familieverbanden in de Gouden Eeuw geïnterviewd voor het programma OVT, hier te beluisteren (vanaf 39:45).

Noteer 12 maart in de agenda!

Locatie: Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.09), Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen (NS station Dukenburg, buslijn 331, halte Meijhorst sporthal). De avonden zijn vrij toegankelijk voor NGV leden, niet-leden betalen 4 euro (lezing en consumpties).

 

Schrijf op het prikbord!

Deze functie is alleen beschikbaar voor leden.

Bibliotheek en publicaties

De  bibliotheek  van onze afdeling is gehuisvest in het Regionaal Archief Nijmegen. De catalogus is doorzoekbaar (selecteer ‘Bibliotheek’ en filter de de zoekresultaten op ‘NGV, Kwartier van Nijmegen’).