Nederlandse Genealogische Vereniging

Kwartier van Nijmegen

NGV Afdeling Kwartier van Nijmegen

 

Enquête #2

De peiling onder de KvN leden betreffende het afdelingsblad  is inmiddels afgerond (resultaat wordt behandeld tijdens de  Algemene Ledenvergadering van de afdeling op 10 april a.s.).

Het bestuur  wil nu in een volgende ronde je mening over een aantal zaken die de afdelingsbijeenkomsten betreft. Via de nieuwsbrief van april ontvang je een link naar deze tweede enquête.

Leden die de nieuwsbrief niet ontvangen kunnen a) de enquête invullen op de afdelingsavonden van april-juni, of b) ons een email sturen.

 

GEM magazine

Het bestuur van het Kwartier van Nijmegen heeft een overeenkomst gesloten met de uitgever van GEM (Genealogisch Erfgoed Magazine), tijdschrift over het leven en werken van onze voorouders.

Onderdeel van de overeenkomst is een scherpe aanbieding voor dit prachtig verzorgde tijdschrift:
Leden van het Kwartier van Nijmegen kunnen een abonnement afsluiten voor 7,50 euro per jaar (reguliere prijs 22,00 euro per jaar). Een digitaal abonnement kost zelfs maar 5,00 euro per jaar.

Meer informatie over het blad vind je op www.gemmagazine.nl . Een abonnement sluit je af via een mail naar Dick Kranen, onder vermelding van je NGV lidnummer. Opzeggen van het abonnement kan alleen per email vóór 1 december.

 

Nijmeegse schepenprotocollen online

De afgelopen 25 jaar hebben 30 vrijwilligers, veelal ingestroomd via het Kwartier van Nijmegen, bij het Regionaal Archief gegevens uit de schepenprotocollen in de computer ingevoerd en daarmee een unieke bron digitaal toegankelijk gemaakt. Je kan de database hier op naam doorzoeken (selecteer ‘Schepenprotocollen’), indien je het inventarisnummer aanklikt kan je vervolgens bladeren naar afbeeldingen van de akte.

 

Militairen uit het kwartier van Nijmegen in het leger van Napoleon

Benieuwd hoeveel militairen uit je woonplaats tussen 1797 en 1814 onder Napoleon hebben gediend?

Zoek hier via het scherm op geboorteplaats. Zo geeft ‘Nijmegen’ 716 treffers (met o.a. gegevens over de eenheid en de ouders), Huissen leverde 35 militairen, terwijl ‘Deest’ toch nog 5 zoekresultaten scoort. Lees ook de toelichting

 

Vraag genealogie software Mac

Een van onze leden is benieuwd naar gebruikerservaringen betreffende software voor de Mac. Jaap is een beginnend onderzoeker, dus alle help is welkom. Je kan hem direct een bericht sturen per email.

Contact:

email bestuur Kwartier van Nijmegen 

 

Afdelingsbijeenkomsten:

 

De reguliere afdelingsavonden vinden vanaf dit seizoen plaats in Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.09), Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen (NS station Dukenburg, buslijn 331, halte Meijhorst sporthal).

De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 10 april aanvang 20u00:

Voor de pauze vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, na de pauze behandelt Jaap de Rooij (hoofd van de NGV Dienst Computergenealogie) na een korte inleiding vragen over het genealogieprogramma GensDataPro. Je kan je vragen desgewenst vóór de 10e april insturen per email.

 

 

(de agenda van de ALV met de koppelingen naar de bijlagen vind je onderaan deze pagina)

 

Genealogie Koloniën van Weldadigheid

Veel Nederlanders komen tijdens hun onderzoek in aanraking met bewoners van de Koloniën. 

Na zijn lezing van februari j.l. stuurde Wil Schackmann ons nog een aantal onderzoekstips:

Voor zoeken op internet in de registers van bedelaars, veteranen, arbeiders en andere koloniebewoners, zie deze artikelen: Deel 1,   Deel 2 en   Deel 3.  Om te zoeken in het archief van de Maatschappij van Weldadigheid bij het Drents Archief volg je deze link.  

Die eerste bewoners van de kolonie, de proefkolonisten vind je hier,   een aantal andere betrokkenen bij de proefkolonie staan hier.  Zie verder nog een losse collectie latere kolonisten, een aantal bedelaars en een aantal employés van het bedelaarsgesticht op de Ommerschans. 

Je kan ook zoeken op de site van de historische vereniging De Ommerschans. Genealogisch onderzoek van o.a. Helmuth Rijnhart heeft in kaart gebracht wie de eerste bewoners waren van de grote hoeves op het terrein rond de eigenlijke schans. Veel tegenwoordige inwoners van het gebied blijken familiebanden te hebben met deze ‘hoevenaars’. De eerste paar duizend bedelaars staan op bonmama.nl en ook daar zitten er bij die in Avereest en omgeving een groot nageslacht hebben nagelaten.

————————————————————————————————————

 

Vul onderstaand formulier in en  ontvang gratis onze nieuwsbrief:
De eerstvolgende afdelingsavond vindt plaats op dinsdag 10 april aanvang 20u00

 

Voor de pauze vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, na de pauze behandelt Jaap de Rooij (hoofd van de NGV Dienst Computergenealogie) na een korte inleiding vragen over het genealogieprogramma GensDataPro. Je kan je vragen desgewenst vóór de 10e april insturen per email.

Locatie: Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.09), Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen (NS station Dukenburg, buslijn 331, halte Meijhorst sporthal).

Agenda ALV 10 april 2018

 

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen van de ALV van 11 april 2017
Deze zijn eerder gepubliceerd in het afdelingsblad Kwartier van Nijmegen (2017 nr.2) en hier te downloaden als PDF bestand.
4. Jaarverslag Bestuur
4.1 Voor de jaarverslagen van de secretaris en de commissies zie het eerste afdelingsblad van 2018.  
4.2 Jaarverslag financiën 2017
Het financieel verslag van 2017 en een toelichting zijn als PDF bestand te downloaden. De financiële stukken zijn tevens in te zien op de avond bij de bestuurstafel.
5. Kascontrole 
5.1 Verslag kascontrolecommissie
5.2 Décharge verlenen.
5.3 Verkiezing kascontrolecommissie. Conform de statuten worden de leden van de kascommissie jaarlijks benoemd. De kascommissie moet bestaan uit twee leden. Voor de controle over 2017 bestaat de commissie uit de heren Pott en Bandelow. De heer Pott treedt af en de heer Bandelow blijft lid. Er moet nu een nieuw lid en een plaatsvervangend lid worden gekozen. De penningmeester ziet graag per email aanmeldingen tegemoet van leden die zich beschikbaar willen stellen als lid of als plaatsvervangend lid voor het verenigingsjaar 2018. Het gaat om een uurtje werk in het begin van 2019.
6. Voorbereiding voor de Algemene Vergadering (AV) van de NGV ( 12 mei 2018 te Driebergen, zie voor de stukken deze pagina).
6.1. Samenvatting AV Driebergen november 2017
6.2 Betaalde kracht. Door het NGV Hoofdbestuur wordt nagedacht over het aanstellen van een externe kracht (directeur?). Het bestuur van het Kwartier van Nijmegen is hier geen voorstander van  en wil graag uw mening weten om in de a.s. Algemene Vergadering het standpunt van de leden te kunnen weergeven.
6.3. Inning contributie NGV. De introductie van de nieuwe  wijze van betaling verloopt niet zonder problemen. Wij horen graag uw mening hierover. 
6.4 Vaststellen afgevaardigde naar de AV
Vastgesteld zal worden wie de afgevaardigden worden namens de afdeling bij de AV. Tevens wordt een plaatsvervangend afgevaardigde gekozen. 
7. Enquête kleurendruk afdelingsblad
Het blad is nu twee keer uitgegeven in full-color. Aan de hand van  de uitslag van de peiling onder de leden (aangekondigd via de KvN nieuwsbrief maart 2018) bepalen we of we hier mee doorgaan.
8. Bestuursverkiezing Het bestuur stelt voor Harrie Vossen  en Louis Busch te benoemen als resp. secretaris en algemeen lid. Dit betekent dat de post van voorzitter nog vacant is. Kandidaten kunnen zich tot 3 april, door schriftelijke en ondertekende opgave, of per email aan het bestuur kenbaar maken. De leden, die hebben aangegeven zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, voorzitter of secretaris, zullen bij stemming worden benoemd. 
9. Rondvraag
Heeft u reeds vragen, wilt u deze dan per email of aan het begin van de vergadering doorgeven aan het bestuur.
10. Sluiting

 

Locatie: Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.09), Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen (NS station Dukenburg, buslijn 331, halte Meijhorst sporthal).

 

 

Actueel

Prikbord
Datum
Titel
Inzender
aantal reacties
29 januari 2018
test
Balm
0
Alle prikbordberichten

Schrijf op het prikbord!

Deze functie is alleen beschikbaar voor leden.

Bibliotheek en publicaties

De  bibliotheek  van onze afdeling is gehuisvest in het Regionaal Archief Nijmegen. De catalogus is doorzoekbaar (selecteer ‘Bibliotheek’ en filter de de zoekresultaten op ‘NGV, Kwartier van Nijmegen’).