Zoeklicht

Tussen 1980 en 2005 zijn zes delen genealogische bronnenpublicaties over Nijmegen en de regio verschenen. Deze Zoeklicht-reeks was een gezamenlijk project van de afdeling Kwartier van Nijmegen van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de Stichting Zoeklicht en het Gemeentearchief Nijmegen (tegenwoordig Regionaal Archief Nijmegen (RAN).  De artikelen in de respectievelijke delen Zoeklicht op Nijmegen (1980), Zoeklicht Kwartier van Nijmegen (1985), Zoeklicht zonder Grenzen (1990), Zoeklicht bij Zilver (1995), Zoeklicht 2000 en Zoeklicht 2005 zijn van blijvend belang voor historisch en genealogisch onderzoek in de regio Nijmegen.

In overleg met het bestuur van de Stichting plaatsen wij een selectie van de artikelen uit de reeks op de site (zie onder). Door een link aan te klikken downloadt u het artikel als PDF file, dat op woordniveau doorzoekbaar is (via CTRL-F).

 

De publicaties van de Stichting Zoeklicht Nijmegen zijn te gebruiken onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.

 

Morgengaven in Nijmegen 1452…1616
P.J. Begheyn en N.A. Hamers In: Zoeklicht 1980-2005 (zie toelichting bestand), Genealogische heraldische bundels, Nijmegen: NGV Kwartier van Nijmegen

Nijmeegse lichtekooien (1857-1867)
G.A. Boomsma In: Zoeklicht 2005; Giesbertz, J.L.R.M., G.A. Boomsma, G.J.M. Derks, L.H.W. ten Hag, P.W. van Wissing, N.A. Hamers (eindred.), 57-67 (2005) Genealogische heraldische bundel, Nijmegen: NGV Kwartier van Nijmegen

Volkstellingen Mook en Middelaar 1801
J.W. van de Mond In: Zoeklicht zonder grenzen; Hamers, N.A., L.W.A. Berenbroek, G.A. Boomsma H.Th. Dellman, A.H.A.M. Tielen (red.), 52-60 (1990) Genealogische heraldische bundel, Nijmegen: NGV Kwartier van Nijmegen

Wezen in het Arme-Kinder-Huis te Nijmegen 1644-1715
In: Zoeklicht bij zilver; Hamers, N.A., L.W.A. Berenbroek, G.A. Boomsma, J.W. van de Mond (red.), 93-100 (1995) Genealogische heraldische bundel, Nijmegen: NGV Kwartier van Nijmegen

Huwelijksdispensaties zuidelijk deel Kwartier van Nijmegen 1678-1805
In: Zoeklicht Kwartier van Nijmegen; Berenbroek, L.W.M., P.M. op den Brouw, N.A. Hamers (red.), 74-102 (1985) Genealogische heraldische bundel, Nijmegen: NGV Kwartier van Nijmegen

Ingekomen personen Nijmegen 1818-1821
In: Zoeklicht Kwartier van Nijmegen; Berenbroek, L.W.M., P.M. op den Brouw, N.A. Hamers (red.), 55-65 (1985) Genealogische heraldische bundel, Nijmegen: NGV Kwartier van Nijmegen

(wordt aangevuld)

 

De publicaties van de Stichting Zoeklicht Nijmegen zijn te gebruiken onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.