Bibliotheek OWF

Op de galerij in de studiezaal van het Westfries Archief heeft onze afdeling haar bibliotheek. De bibliotheek is geopend tijdens de openingsuren van het archief. Je kunt dan alle stukken inzien. Alleen leden kunnen tijdens de afdelingsbijeenkomsten tussen 18:30 uur tot 19:30 uur stukken uit de bibliotheek tegen een kleine vergoeding lenen.

Rubrieken

001 NGV

NGV

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Van ouders naar voorouders info voor beginners, lijst archieven 001.01
Van ordening tot familiegeschiedenis 001.02
Centraal naamregister 001.03
Vinden van voorouders in de Nederlandse archieven 001.04
Voorouders gezocht 001.05
15 miljoen knipsels, informatie voor onderzoekers 001.08
van Aken naar heden. Afstammingsreeksen naar Karel de Grote 001.11

Archieven

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
onderzoek in Rijksarchief Noord-Holland 002.01
de archieven van Noord-Holland 002.02
Personen Op Papier, POP gids Algemeen Rijksarchief 002.04

Onderzoek

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Genealogisch onderzoek in Duitsland door J.G.J.van Booma 003.02
Latijn bij genealogich onderzoek 003.03
Latijnse woorden 003.04
Latijnse woordenlijst 003.05
persoonlijk gegeven. Bevolkingsregistratie in Nederland 003.06
Ridderlijke Orden in Nederland 003.07
Onze voorouders en hun werk 003.08
Index Joodse begraafplaatsen Muiden 1812-1859 003.09
afkortingen van het Nederlandse oud schrift 003.10
De oude Nederlandse maten en gewichten 003.11
Woorden gebruikt in de rechtskunde 003.12
Alfabetten, cijfers en miniaturen uit de Middeleeuwen; Henry Shaw 003.13
op zoek naar een biografisch portret in het verleden 003.15
stamboomonderzoek GENEALOGIE EN DE PC. Pro-Gen door Akki Holla 003.17
voorouders in beeld, stamboom en familiegeschiedenis. Teleac NOT en CBG 003.19
Notariële akten uit de 17e em 18e eeuw. Handleiding voor gebruikers 003.20
Van aakschipper tot zwikker. Gids van historische beroepen. 003.21
Gens Nostra – Karel de Grote II afstammingsreeksen naar Karel de Grote 003.22
Gens Nostra – Favoriete voorouders 003.23
Gens Nostra – Molens en Genealogie 003.24
Gens Nostra – 60 jaar NGV Jubileum nummer 003.25

Namen

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Het Naamboek; herkomst van onze voornamen en afgeleide achternamen 005.01
Oorsprong, geschiedenis, betekenis geslachtsnamen 005.04

Heraldiek

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
de weg naar een familiewapen 006.01
De Navorser 1950-1951 006.02
Heraldisch tijdschrift 1995 t/m 2000 006.03
Heraldisch tijdschrift 2000 en volgende 006.04
Prisma van heraldiek en genealogie 006.05
familiewapens, oorsprong en betekenis 006.06
de orde van de Unie. 006.07
Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van St. Jan 006.08

Bidprentjes

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
index bidprentjes Koggenland 007.00
uitgave Koggenland deel 1 007.01
uitgave Koggenland deel 2 007.02
uitgave Koggenland deel 3 007.03
uitgave Koggenland deel 4 007.04
uitgave Koggenland deel 5 007.05
uitgave Koggenland deel 6 007.06
ind. bidprentjes Mw. Oostenrijk – Ranshuijsen 007.50

Kerken en godsdienst

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Geschiedenis van de Bonifacius kerk te Spanbroek 010.01
Westerkerk te St.Pancras, Zuiderkerk te Enkhuizen 010.02
Kerken in Berkhout 010.03
geschiedenis v/d Gereformeerde Kerk in Hoorn 010.04
de bouwers v/d St. Cyriacus en Franciscus in Hoorn 010.05
Jan Arentsz, de mandemaker van Alkmaar; voorman van de Hollandse Reformatie 010.08
Gen. en herald. gedenkwaardigheden in/uit de kerken der provincie N-H Deel 1 door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje 010.10
Gen. en herald. gedenkwaardigheden in/uit de kerken der provincie N-H Deel 2 door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje 010.11
Gen. en herald. gedenkwaardigheden in/uit de kerken der provincie N-H Deel 3 door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje 010.12
Gen. en herald. gedenkwaardigheden in/uit de kerken der provincie N-H Deel 4 door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje 010.13
Gen. en herald. gedenkwaardigheden in/uit de kerken der provincie N-H Deel 5 door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr. J. Belonje 010.14
Geschiedenis van de N.H. Kerk te Venhuizen. (Zo maar een dorpskerk) 010.15

Gebouwen – Huizen

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
hist. Panden uit Oosthuizen schrijven geschiedenis 014.01
Een huis aan de Purmerenderweg; Haan, Preeker, Schaft en Beets 014.02
Op zoek naar huis, straat of buurt 014.03

Gebouwen – Boerderijen

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Oude boerderijen langs de Zijper Grootesloot dl 1 015.01
Oude boerderijen langs de Zijper Grootesloot dl 2 015.02
Het Westfries leven rond 1860 op de boerderij. Door Jan de Boer 015.03

Gebouwen – Molens

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Kent gij onze molens, nav molententoonstelling 020.01
De molens in ons volksleven 020.02

Gebouwen – School

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Onze school 125 jaar 1874- 1999 Berkhout 025.03
In een Ommezien: 125 jrg bestaan Ver. V Prot. Chr. Basisonderwijs Andijk 025.04

Gebouwen – Weeshuis

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Geborgen wezen. Grootebroek 027.01
Het St. Elisabeth Convent 027.02
‘t Wees Huys van Hoorn 027.03

Militairen

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
De Nederlandse Cavalarie 030.01
De Nederlandse Infanterie 030.03
Noordhollandse schutters in de Belze opstand 1830 030.04
Nationale Militie 030.05
Militairen die in Hoorn (onder)trouwden 1605-1811 030.06

VOC / WIC

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Heren investeren. De Westfriese kamers van de VOC 035.01
Willem Bosman in goud en slaven 035.03

Zeevaart

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Roeiredders aan het Marsdiep, 1824-1923. 100 jaar reddingsdienst 040.01
Bouwers van de zee door P. Boon 040.02
Chistenslaven Slavernij-ervaringen van Corn Stout en Maria ter Meetelen. L vd Broek, M. Jacobs 040.04

Vervoer

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Onderweg, 100 jaar personen- en goederenvervoer in Nederland 045.01

CD’s

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Impost op begraven in Hoorn voor 1811 075.01
Tijdschrift “Koggenland” jaargang 1 t/m 23 075.02
Het 20-jarig jubileum van afdeling Koggenland 075.03
Gens Nostra 1946-1995 maandblad der Ned. Genealogische Vereniging 075.04
Afd. Zaanstreek / Waterland; tijdschrift 20 jaar 075.05

Dorpen en Steden

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
tijdschrift Oud Amsterdam – 1953 100.06
tijdschrift Oud Amsterdam – 1954 100.07
tijdschrift Oud Amsterdam – 1955 100.08
tijdschrift Oud Amsterdam – 1956 100.09
tijdschrift Oud Amsterdam – 1957 100.10
tijdschrift Oud Amsterdam – 1958 100.11
tijdschrift Oud Amsterdam – 1959 100.12
tijdschrift Oud Amsterdam – 1960 100.13
tijdschrift Oud Amsterdam – 1961 100.14
tijdschrift Oud Amsterdam – 1962 100.15
tijdschrift Oud Amsterdam – 1963 100.16
tijdschrift Oud Amsterdam – 1964 100.17
tijdschrift Oud Amsterdam – 1965 100.18
tijdschrift Oud Amsterdam – 1966 100.19
tijdschrift Oud Amsterdam – 1967 100.20
tijdschrift Oud Amsterdam – 1968 100.21
Ach lieve tijd, 7 eeuwen Amsterdam 100.22
Alckmaria, historisch genealogisch dagboek 1722-1759 105.01
De Heeren van ALKMAER; regeerders en regenten Vroedschap en Raad 1264-2005 105.02
Immigranten in Alkmaar 1860-1880, door Maria G. de Leeuw 105.03
Mutaties Burgerlijke Stand Andijk mei 1994/december 1997 115.01
Bij het Aansegcedul van IJsbrand Bruijn; door Rob Boom 122.02
Rond de grenspaal 125.01
Uitreksel Notarieel Hoogkarspel 1856-1880 op inventaris na overlijden 130.01
Geschiedenis van West-Friesland, speciaal Hoogwoud en Aartswoud 135.01
Kroniek van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud 135.02
Hoorn, huizen, straten, mensen 140.01
Velius Kroniek 140.02
Velius Kroniek 140.03
Hoorn en de regio in de jaren dertig 140.04
De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1780 140.05
Afstudeerscriptie, tentoonstelling. Westfries Museum 140.06
Vlakbij maar niet vrij. Inventarisatie gedetineerden 1830-1902 140.07
Hoorn, ach lieve tijd 140.08
Hoorn in kaart, oude kaarten van Hoorn 140.09
Oud Hoorn 140.10
Hoorn bezet & bevrijd; door J.D. Osinga sr. 140.11
De historische schoonheid van Hoorn; door J.C. Kerkmeijer, later door H. de Ruyter de Wildt 140.12
Grote Oost 7, bouw en bewoningsgeschiedenis, door Willeke Jeeninga 140.13
Grote Oost 58, Het Claes Joest Huijs, door drs. E.E. van den Hoek 140.14
Nieuwe Kroniek van HOORN 1891; H. Kroon en F. Kapteijn. (met 23 platen en plattegronden) 140.15
De Wag van Hoorn 140.16
Uit de historie van Koedijk en Huiswaard 143.01
Terugzien op morgen; berichten uit de Langdijker Courant van 1933 145.02
een kijkje in de geschiedenis van Langedijk; door Maarten Kuiper 145.03
Historie der gemeente Nieuwe Niedorp. Door J. Baken Burgemeester van 1946 t/m 1966 148.01
Noordscharwoude en de buitendijkse Noord-Noorscharwouderpolder meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen en de bewoners. (ook de verponding) uitgave Coördinatie Onderzoek Oud Geestmerambacht COOG 149.01
Volkstelling 1622, met transcriptie (Opperdoes) 150.01
Historie van Schardam en Oudendijk 151.01
Oudkarspel meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen, droogmakerijen en de bewoners. Uitgave Coördinatie Onderzoek Oud Geestmerambacht COOG 152.01
Begraafboek RK begraafplaats Overweerse Polderdijk 1867-1967 160.01
Index RK begraafboek Overweerse Polderdijk 160.02
Het Karckeboeck van Twisch, het leven van alledag 1658-1755 161.01
Zaanstreek/Waterland – Terug in de tijd – deel 1 165.01
Zaanstreek/Waterland – Terug in de tijd – deel 2 165.02
Zaanstreek/Waterland in genealogisch pers. 165.03
Dorp en parochie door P.M. Aker 170.01
Van verleden tot heden deel 1 door P.M. Aker 170.02
Van verleden tot heden deel 2 door P.M. Aker 170.03
Westfaalse stoffenhandelaren in de Zijpe; door P. Dekker 172.01
De Zijpe; door Drs. J.T. Bremer 172.02
Historie der gemeente Winkel. Door J.Baken Burgemeester van 1946 t/m1966 176.01
Wognum, toen nu door Adrie Smit met foto’s van Cor Koomen 176.01

Noord-Holland

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Historische atlas van Noord-Holland 190.01
Tekeningen en plattegronden oude dorpen, een kabinet van Westfriese gezichten 190.04
Noordhollandse plaatsnamen van Aagtdorp tot Zwanenburg door J. Pannekeet 190.05
Noordhollandse plaatsnamen. Door Dr. G. Karsten 190.07
Het Noorderkwartier 1; A.M. van der Woude 190.08
Het Noorderkwartier 2; A.M. van der Woude 190.09
Het Noorderkwartier 3; A.M. van der Woude 190.10
Het veranderend dorpsgezicht in Noord-Holland; publicatie N-H atlas 190.11

Nederland

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Belangrijke gebeurtenissen in Nederland vanaf begin jaartelling tot 1986 199.02
Kroniek van de mensheid 199.03
Kroniek van de 20e eeuw 199.04
Holland rond 1840 199.09
Op zoek naar het alledaagse vaderland (middeleeuwen tot 1950) 199.12

Dopen

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Twisk – doopregister van de Gereformeerde Kerk 1657-1699 210.01
Opperdoes – 1662-1699 210.02
Schellinkhout – 1631-1699 gesorteed op achternaam 210.03
Schellinkhout – 1631-1699 210.04
Abbekerk – Dopen RK Abbekerk 210.05
Nibbixwoud – Dopen RK 210.06
Spanbroek – Dopen RK 210.07
Westwoud – Dopen RK 1731-1812 210.08
Wognum – Dopen RK 210.09

Huwelijken

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Abbekerk – Huwelijk 1681-1704 en 1736-1795, huwelijk RK 1760-1800 215.01
Westwoud – Impost ondertrouw, trouwen en RK huwelijk 215.02

Lidmatenregisters

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Medemblik – Hersteld Evangelische Lutherse lidmatenregisters;index 220.01
Hoorn – Hersteld Evangelische Lutherse lidmatenregisters;index 220.02
Enkhuizen – Hersteld Evangelische Lutherse lidmatenregisters;index 220.03

Familienamen

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Aker – 400 jaar Aker, door P.M.Aker 250.aker
Appel – door K. Balk-Oud 250.appel 2
Appel – door K. Balk-Oud 250.appel1
Appelman – uitgave Westfriese families 250.appelm
Baalbergen – uitgave Baalbergen bulletin 250.baalbe
de Noord/Hollandse familie van Baar. Door Tom van Baar 250. van Baar
Bakker 250.bakker1
Bakker – een WF protestante familie uit Enkhuizen 250.bakker2
Balen Blanken van – uitgave Westfriese families 250.balen v
Balk – door K. Balk – Oud 250.balk
Beer de – door S.K. Noordveld 250.beerde
Berkhout – door L. Luppens 250.berkho
Beurs de – uitgave Westfriese families 250.beurs
Blaauw 250.blaauw
Blokland – de Wit – door G.J. Blokland 250.blokla
Bloothoofd – door K.Balk-Oud 250.blooth
Boeder – door S. Messchaert en P. Kistemaker 250.boeder
Cees de Boer – Cees de Boer… Wie kent hem niet. Door T en M Spil, oa kwartierstaat 250.boer de
Bolten – door P. Bolten 250.bolten
Bosstad – van Burgstaedt tot Bosstad 250.bossta
Botman – uitgave Westfriese families 250.botman
Braber van de – door S. Kieft 250.braber
Brak – uitgave Westfriese families 250.brak
Breebaart – uitgave Westfriese families 250.breeba
Breg 250.breg
Brugman – door G.Mantel-Visser en B.C. Visser 250.brugma
Bruins Slot – voor en nageslacht van Jan Bruins Slot 250.bruins
Buisman 250.buisma
Burger – Burger uit Andijk 250.burger
Buschman 250.buschm
Colthof – van der Veen 250.coltho
Commandeur – door Th. Commandeur 250.comman
Corver – uit Montfoort, Rotterdam, Vlaardingen 250.corver1
Corver – uit Utrecht en Den Haag 250.corver2
Dam van – den Riet – uit Gouda 250.dam van
Davidson – uitgave Historische Vereniging “Suyder Cogge” 250.davids
Deelen – door A.A. van Deelen 250.deelen
Dekker – uitgave Westfriese families 250.dekker1
Dekker dl 1 – door: Tinie Dekker-Beemsterboer 250.dekker2
Dekker dl 2 – door: Tinie Dekker-Beemsterboer 250.dekker3
Dekker dl 3 – door: Tinie Dekker-Beemsterboer 250.dekker4
Dekkers 250.dekkers
Den Helder, diverse geneaogieën uit afd. Den Helder 250.den hel
Dikstaal – uitgave Westfriese families 250.dikstaal
Dijkman-Schouten – familie reunie 40 jrg kloosterjubileum 250.dijkman
Dijkman-Schouten – Op zoek naar het verhaal. Door L. Olijve. Geschiedenis en genealogie 250.dijkman2
Doets en Beets 250.doets
Dol – Dollen in de tijd, door T.Dolstra 250.dol
Donker – uitgave Westfriese families 250.donker
Doodeman – door D. Doodeman 250.doodem
Druif – door K. Balk-Oud 250.druif
Entius – 1731-1982 door J.W. Oostenrijk-Ranshuijsen 250.entius
Faber – Uitgave: Stichting Geslachten Faber 250.faber
Fit 250.fit
Fok – door H. Prins 250.fok
Gorter – door K.Balk-Oud 250.gorter1
Gorter 250.gorter2
Greeuw – uitgave Westfriese families 250.greeuw
Grent – door F.J. van der Helm 250.grent
Groot – stam Posthumius, door P. Kistemaker 250.groot1
Groot – Jan Albertsz Groot – Burgemeester van Enkhuizen 250.groot2
Grooteman – uitgave Westfriese families 250.groote
Haas – uitgave Westfriese families 250.haas
Haas de – de Haas uit Andijk 250.haas de
Hageman – Hagepreker 250.hagema
Ham – door K.Groot en K. Balk-Oud 250.ham
Haring – door J.J. Haring 250.haring
Haringhuizen – uitgave Westfriese families 250.Haringh
Hart de – uitgave Westfriese families 250.hart de
Helder – door K.Balk-Oud 250.helder1
Helder – uitgave Westfries families 250.helder2
Hermes 250.hermes
Hes 250.hes
Hoek 250.hoek
Hoekstra – Odijk – de Bakker – tamboer en zijn beminde 250.hoekst
Hoffer – door J.N.J. Hoffer 250.hoffer
Hohne-Sparborth – door Toos Plug 250.hohne
Holtmate – Aaltje Holtmate 1754 – 1825 250.holtma
Houter – uitgave Westfriese families 250.houter
Huibers – Huibers, Huijbers, Huiberts, Huijberts 250.huiber
Huisman 250.huisman
Jacobs – de erfgenamen van Lijsbeth Jacobs uit Binnenwijzend 250.jacobs
Jong – Jong van Jong tot Oud (en van oud tot jong) door Kees Jong 250.jong
Jongejeugd – uitgave Westfriese families 250.jongej
Jongkind 250.jongki
Kaldenbach dl 1 250.kalden1
Kaldenbach dl 2 250.kalden2
Keesman 250.keesma
Kelder op de – stamboom, door H. op de Kelder 250.kelder1
Kelder op de – aanvulling op de stamboom 250.kelder2
Klaver – Wie niet snapt hoe het was weet nu niet hoe het is; door J.A. Klaver 250.klaver
Kleijmeer – uitgave Westfriese families 250.kleijm
Koeman – Jan Peter Koeman, een Westfriese, Jamaicaanse Nederlander 250.koeman
Kok – Kok uit Kolhorn 250.kok
Kollis – uitgave Westfriese families 250.kollis
Koning-Louwen – door A.A.G. Smit 250.koning
Kooiman – door Piet Kistemaker 1977 250.kooiman
Koorn – uit Aartswoud, door K.Balk-Oud 250.koorn
Korver – uit Oterleek 250.korver1
Korver – uit Schagen 250.korver2
Kostelijk 250.kostel
Koster – door K.Balk-Oud 250.koster
Langedijk 250.langed
Langen van – door Agnes Dunselman-Borgers 250.langen
Last – door K Menninga 250.last
Leeghwater – stamboom 250.leeghw1
Leegwater – alias Molenaar; door K.Balk-Oud 250.leeghw2
Lewis – door Adrie Smit 250.lewis
Louter – door Adrie Smit 250.louter
Louw – Louw uit Venhuizen 250.louw
Luken 250.luken
Mak 250.mak
Mantel – uitgave Westfriese families 250.mantel
Mazereeuw – uitgave Westfriese families 250.mazere
Messchaert – door S. Messchaert-Heering 250.messch
Mol – uitgave Westfriese families 250.mol
Molen van der – door K. Balk-Oud 250.molen v
Mondriaan – van musket tot schilderspalet 250.mondri
Nan en Smit dl 1 250.nan sm1
Nan en Smit dl 2 250.nan sm2
Nan en Smit dl 3 250.nan sm3
Neefjes – door P.Schneider 250.neefjes
Nes 250.nes
Nierop – Berkhout, door K.Balk-Oud 250.nierop
Nieuwkoop – door A. en J. van Nieuwkoop 250.nieuwk
Nobel – een veehoudersfamilie uit de Bobeldijk – deel 1 250.nobel1
Nobel – een veehoudersfamilie uit de Bobeldijk – deel 2 250.nobel2
Nobel – Berkhout, door K.Balk-Oud 250.nobel3
Noordeloos – uitgave Westfriese families 250.noorde
Offringa – stamboom en het 100 jarig bestaan v/h/ aannemingsbedrijf 250.offrin
Oord – door K. Balk-Oud 250.oord
Oostwoud, van Oostwoud naar Hem 250.oostwoud
Ootes – uitgave Westfriese families 250.ootes
Oud 250.oud1
Oud – Familie oud in beeld, door Han, Afra en Kees Oud 250.oud2
Oud – een Westfries RK geslacht; door Linda Groot-Oud 250.oud3
Paarlberg – Westfries Geslachten 250.paarlb
Pavordt – Het voorgeslacht van Peterke van de Pavordt 250.pavor
Peereboom – Burgemeester Pieter Peereboom 1651-1735 250.peereb
Plas van de dl 1 – door H. Kollis 250.plas v1
Plas van de dl 2 – door H. Kollis 250.plas v2
Plooyer – van 1600 tot heden 250.plooye
Poen – uit Enkhuizen en Limburg 250.poen
Pool – Geschiedenis van tuindersgeslacht uit Andijk 1576-1981 250.pool
Pijnenburg en Van den Brekel – Kroniek van de geslachten Pijnenburg en Van den Brekel 1290-1990 dl 1 250.pijnenburg1
Pijnenburg en Van den Brekel – Kroniek van de geslachten Pijnenburg en Van den Brekel 1290-1990 dl 2 250.pijnenburg2
Pijper – familie kroniek 250.pijper
Randen 250.randen
Raven – een schippersfamilie in Noord/Holland, door Chr.P. Raven 250.raven
Rijser – Waterlandse familie van 1397 tot 2000 250.rijser
Romein 250.romein
Rood – uitgave Westfriese families 250.rood
Rustenburg 250.rusten
Saal – uitgave Westfriese families 250.saal
Schenk – Westrfriese Geslachten XXXV 250.schenk
Schermer – door K.Balk-Oud 250.scherm
Schermerhorn – door J. Ludeke; Westrfriese Geslachten 250.scherme
Schipper – door H.Langendijk 250.schipp
Schouten – Schouten 1567 – 2001 250.schout
Schuitemaker – van Berkhout en Grootschermer 250.schuite1
Schuytemaker – uit Grosthuzen 250.schuite2
Sietses – en de daaruit voortkomende tak de Vries; Westrfriese Geslachten 250.sietse
Sijm – door Th. A.M. Sijm 250.sijm
Singer ook Zinger – uitgave Westfriese Geslachten 250.singer
Sinkeldam-Buschmann – De Schakel, familietijdschrift 250.sinkel
Sjerps 250.sjerps
Slok en Kofman – te Enkhuizen, door H. Sinkeldam-Buschmann 250.slok kof
Sluis – Wouter Sluis 1827 – 1891 250.sluis1
Sluis – door Simon J. Sluis 250.sluis2
Smit – door C.J.M. Smit 250.smit1
Smit – door A.A.G. Smit 250.smit2
Son en Fortuin – door Salomon van Son 250.son for
Speets – uitgave Westfriese families 250.speets
Sprui(j)t – door A.A.G. Smit 250.spruit
Steltenpool – door A.A.G Smit en A.C. Steltenpool 250.stelte
Steur – door A.A.G. Smit 250.steur
Stra(a)ten – door A. Smit 250.strate
Suyck – Suyck – Suik, door K. Suyk jr. 250.suyck
Sweering – het geslacht Sweering in de 18e eeuw in Hoorn, door H. Sweering 250.sweeri
Tol – Het Westfriese Tollenboek 1650 – 2000, door K. Tol 250.tol
Twisk – door K. Balk-Oud 250.twisk
Vennik – door A. Vennik 250.vennik
Verfaille – een doopsgezinde familie 1600 – heden, door H. van Loo 250.verfai
Vlaar – Het leven van Elisabeth Vlaar 250.vlaar
Vreeker – door A.Vreeker 250.vreeke
Vriend – en wij werden Vrienden, door G. Vriend en T. Ruijter 250.vriend
Waal – Nakomelingen van Jan Hendriksz Waal, door M. Waal-Groen 250.waal
Weeder/Weder – door Ing. C.J. Weder 250.weeder
Wiers – door H. Sinkeldam-Buschman 250.wiers
Wind(t) – door J. Wind 250.wind
Winkel – stamboom Dirk Winkel en Niesje Houter 250.winkel1
Winkel – door H. Kollis 250.winkel2
Wit – door A.J. Wit 250.wit1
Wit – Noja mekind, zo wazze ze nou die WestFriezen. 2 geslachten Wit 250.wit2
Wit de – Twee eeuwen Jan Pietersz de Wit en Catharina Molenaar; 250.wit de
250.wit de 2
Wonder – uitgave Stichting Westfriese families 250.wonder
Zanten van-Assink 250.zanten
Zwaan – uitgave Stichting Westfriese families 250.zwaan
Zijp – door K. Balk-Oud 250.zijp
– verschillende families uit Westfriesland 251.01

Westfriese families

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
losse nummers 300.00
jaargang 1954 t/m 1956 300.01
jaargang 1957 t/m 1968 300.02
jaargang 1969 t/m 1971 300.03
jaargang 1972 t/m 1976 300.04
jaargang 1977 t/m 1979 300.05
jaargang 1980 t/m 1982 300.06
jaargang 1983 t/m 1985 300.07
jaargang 1986 t/m 1988 300.08
jaargang 1989 t/m 1991 300.09
jaargang 1992 t/m 1994 300.10
jaargang 1995 t/m 1997 300.11
jaargang 1998 t/m 2000 300.12
jaargang 2001 t/m 2003 300.13
jaargang 2004 t/m 2006 300.14

Westfries genootschap

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Westfriesland Oud & Nieuw index 301.index
Westfriesland Oud & Nieuw 1954 301.54
Westfriesland Oud & Nieuw 1963 301.63
Westfriesland Oud & Nieuw 1966 301.66
Westfriesland Oud & Nieuw 1967 301.67
Westfriesland Oud & Nieuw 1968 301.68
Westfriesland Oud & Nieuw 1969 301.69
Westfriesland Oud & Nieuw 1970 301.70
Westfriesland Oud & Nieuw 1971 301.71
Westfriesland Oud & Nieuw 1972 301.72
Westfriesland Oud & Nieuw 1973 301.73
Westfriesland Oud & Nieuw 1974 301.74
Westfriesland Oud & Nieuw 1975 301.75
Westfriesland Oud & Nieuw 1976 301.76
Westfriesland Oud & Nieuw 1977 301.77
Westfriesland Oud & Nieuw 1978 301.78
Westfriesland Oud & Nieuw 1979 301.79
Westfriesland Oud & Nieuw 1980 301.80
Westfriesland Oud & Nieuw 1981 301.81
Westfriesland Oud & Nieuw 1982 301.82
Westfriesland Oud & Nieuw 1983 301.83
Westfriesland Oud & Nieuw 1984 301.84
Westfriesland Oud & Nieuw 1985 301.85
Westfriesland Oud & Nieuw 1986 301.86
Westfriesland Oud & Nieuw 1987 301.87
Westfriesland Oud & Nieuw 1988 301.88
Westfriesland Oud & Nieuw 1989 301.89
Westfriesland Oud & Nieuw 1990 301.90
Westfriesland Oud & Nieuw 1991 301.91
Westfriesland Oud & Nieuw 1992 301.92
Westfriesland Oud & Nieuw 1993 301.93
Westfriesland Oud & Nieuw 1994 301.94
Westfriesland Oud & Nieuw 1995 301.95
Westfriesland Oud & Nieuw 1996 301.96
Westfriesland Oud & Nieuw 1997 301.97
Westfriesland Oud & Nieuw 1998 301.98
Westfriesland Oud & Nieuw 1999 301.99
Westfriesland Oud & Nieuw 2000 301.00
Westfriesland Oud & Nieuw 2001 301.01
Westfriesland Oud & Nieuw 2002 301.02
Westfriesland Oud & Nieuw 2003 301.03
Westfriesland Oud & Nieuw 2004 301.04
Westfriesland Oud & Nieuw 2005 301.05
Westfriesland Oud & Nieuw 2006 301.06
Westfriesland Oud & Nieuw 2007 301.07
Westfriesland Oud & Nieuw 2008 301.08
Westfriesland Oud & Nieuw 2009 301.09
Westfriesland Oud & Nieuw 2010 301.10
Westfriesland Oud & Nieuw 2011 301.11
Westfriesland Oud & Nieuw 2012 301.12
Westfriesland Oud & Nieuw 2013 301.13
Westfriesland Oud & Nieuw 2014 301.14

Westfriesland

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Verzet in Westfriesland 302.01
Dit land bovenhet IJ 302.04
Een Westfriesdagboek in bewogen tijden 302.05
Een lied over Doik, Ina Broekhuizen-Slot 302.06
West-Friesland in oude kaarten 302.07
De Westfriese omringdijk 303.01

Westfriesland toen en nu

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Westfriesland toen en nu – deel 1 Monument van een dijk 305.01
Westfriesland toen en nu – deel 2 Typisch West-Fries 305.02
Westfriesland toen en nu – deel 3 Altijd bedrijvig 305.03
Westfriesland toen en nu – deel 4 Onderweg 305.04
Westfriesland toen en nu – deel 5 Droge voeten 305.05
Westfriesland toen en nu – deel 8 Tuinders, bollen, bouwers en saetluyden 305.08

Speelwagen

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Geillusteerd maandblad, historische schoonheid, folklore en geschiedenis in N-H boven het IJ – 1946 320.01
Geillusteerd maandblad, historische schoonheid, folklore en geschiedenis in N-H boven het IJ – 1947 320.02
Geillusteerd maandblad, historische schoonheid, folklore en geschiedenis in N-H boven het IJ – 1948 320.03
Geillusteerd maandblad, historische schoonheid, folklore en geschiedenis in N-H boven het IJ – 1949 320.04

Kwartierstatenboeken

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Den Helder deel 1 350.01
Den Helder deel 2 350.02
Gooi en Eemland 351.01
Hollands Noorderkwartier deel 1 352.01
Hollands Noorderkwartier deel 2 352.02
Hollands Noorderkwartier deel 3 352.03
Hollands Noorderkwartier deel 4 352.04
Hollands Noorderkwartier deel 5 352.05
Amsterdam deel 1 353.01
Amsterdam deel 2 353.02
Amsterdam deel 3 353.03
Amsterdam deel 4 353.04
Nijmegen deel 1 354.01
Nijmegen deel 2 354.02
Koggenland 355.01
Kempen en Peel 356.01
Kennemerland Metterwoon 357.01
Naamregister op Waterlandse en Zaanse kwartieren 358.01
Naamregister op Waterlandse en Zaanse kwartieren 358.02
van Vliet-Loogman 375.01
van Jaap en Wouter Haring 375.02
Timmer 375.03
Frederik Willem Groot 375.04
Catharina I. Zwagerman 375.05
Groot 375.06
Gase 375.07
Cornelia M.T. Dapper 375.08
Adrie Smit, zijn broers en zusters 375.09
getrouwd met een Sinkeldam 13 kw. Staten 375.10

Historische Verenigingen

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
– H.V. Suyder Cogge 401.01
losse nrs. – H.V. Suyder Cogge 401.25
jaarboek 1995 – H.V. Suyder Cogge 402.01
jaarboek 1996 – H.V. Suyder Cogge 402.02
jaarboek 1997 – H.V. Suyder Cogge 402.03
jaarboek 1998 – H.V. Suyder Cogge 402.04
jaarboek 1999 – H.V. Suyder Cogge 402.05
jaarboek 2000 – H.V. Suyder Cogge 402.06
jaarboek 2001 – H.V. Suyder Cogge 402.07
jaarboek 2002 – H.V. Suyder Cogge 402.08
jaarboek 2003 – H.V. Suyder Cogge 402.09
jaarboek 2004 – H.V. Suyder Cogge 402.10
jaarboek 2005 – H.V. Suyder Cogge 402.11
jaarboek 2006 – H.V. Suyder Cogge 402.12
jaarboek 2007 – H.V. Suyder Cogge 402.13
jaarboek 2008 – H.V. Suyder Cogge 402.14
jaarboek 2009 – H.V. Suyder Cogge 402.15
jaarboek 2010 – H.V. Suyder Cogge 402.16
jaarboek 2011 – H.V. Suyder Cogge 402.17
jaarboek 2012 – H.V. Suyder Cogge 402.18
jaarboek 2013 – H.V. Suyder Cogge 402.19
jaarboek 2014 – H.V. Suyder Cogge 402.20
jaarboek 2002 – H.V. Blokker 403.01
jaarboek 2003 – H.V. Blokker 403.02
jaarboek 2003 – H.V. De Cromme Leek 404.01
jaargang 1998 – H.V. Oud Stede Broec 405.01
jaargang 1999 – H.V. Oud Stede Broec 405.02
jaargang 1991 – H.V. Oud Enkhuizen 406.01
jaargang 1992 – H.V. Oud Enkhuizen 406.02
jaargang 1993 – H.V. Oud Enkhuizen 406.03
jaargang 2000 – H.V. Oud Enkhuizen 406.10
Amstelodamum – jaargang 1961 – H.V. Amsterdam 408.01
Amstelodamum – jaargang 1958 en 1971 – H.V. Amsterdam 408.02
Amstelodamum – jaargang 1972-1973-1974 – H.V. Amsterdam 408.03
Amstelodamum – jaarboek 49 – H.V. Amsterdam 408.10
Amstelodamum – jaarboek 59 – H.V. Amsterdam 408.11
Amstelodamum – jaarboek 60 – H.V. Amsterdam 408.12

Ons Erfgoed

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
jaargang 1993 en 1994 420.01
jaargang 1995 en 1996 420.02
jaargang 1997 en 1998 420.03
jaargang 1999 en 2000 420.04
jaargang 2001 420.05
jaargang 2002 420.06
jaargang 2003 en 2004 420.07
jaargang 2005 en 2006 420.08
losse numers 420.25

Kontaktbladen afdelingen NGV

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
Achterhoek/Liemers – laatste nummers 500.25
Amersfoort e.o – laatste nummers 501.25
Amsterdam e.o – 1990-1998 502.01
Amsterdam e.o – 1999-2002 502.02
Amsterdam e.o – 2003-2007 502.03
Amsterdam e.o – laatste nummers 502.25
Betuwe – laatste nummers 503.25
Apeldoorn e.o. – laatste nummers 504.25
Delftland – laatste nummers 505.25
Rotterdam e.o. – laatste nummers 506.25
Friesland – 2000-2003 507.02
Friesland – 2004-2006 507.03
Friesland – laatste nummers 507.25
Flevoland – 1994, 1998-2001 508.02
Flevoland – laatste nummers 508.25
Zuid-Limburg – laatste nummers 509.25
Den Haag – laatste nummers 511.25
Kennemerland – 1948-1978 512.01
Kennemerland – 1987-2000 512.02
Kennemerland – 2001-2005 512.03
Kennemerland – laatste nummers 512.25
Den Bosch-Tilburg – laatste nummers 513.25
Gooiland – laatste nummers 514.25
Alkmaar e.o. – 1986-1993 515.01
Alkmaar e.o. – 1994-1998 515.02
Alkmaar e.o. – 1998-2001 515.03
Alkmaar e.o. – 2002-2004 515.04
Alkmaar e.o. – 2005-2007 514.05
Alkmaar e.o. – laatste nummers 515.25
afd. fam.oganisaties – 2001-2005 516.02
afd. fam.oganisaties – laatste nummers 516.25
Groningen – laatste nummers 517.25
Kempen en Peelland – laatste nummers 518.25
Westfriesland – 1985-1989 519.01
Westfriesland – 1990-1994 519.02
Westfriesland – 1995-1998 519.03
Westfriesland – 1999-2002 519.04
Westfriesland – laatste nummers 519.25
Nijmegen – laatste nummers 520.25
Land van Cuijk en Ravenstein – laatste nummers 521.25
Den Helder e.o. – 1974-1985 522.01
Den Helder e.o. – 1987-1992 522.02
Den Helder e.o. – 1993-1997 522.03
Den Helder e.o. – 1998-2001 met 2 jubileum uitgaven 522.04
Den Helder e.o. – 2002-2005 522.05
Den Helder e.o. – laatste nummers 522.25
Gelderland – laatste nummers 523.25
Rijnland – laatste nummers 524.25
Utrecht – laatste nummers 525.25
Drenthe – laatste nummers 526.25
Twente – laatste nummers 527.25
Zeeland – 1988 528.01
Zeeland – 1989-1990 528.02
Zeeland – 1991-1992 528.03
Zeeland – 1993-1994 528.04
Zeeland – 1995-1996 528.05
Zeeland – 1997-1998 528.06
Zeeland – 1999-2000 528.07
Zeeland – 2002-2003 528.08
Zeeland – 2004-2005 528.09
Zeeland jubileumuitgave 40 jaar NGV Zeeland 528.10
Zeeland – laatste nummers 528.25
Brabant – laatste nummers 530.25
Overijssel – laatste nummers 532.25
Zaanstreek/Waterland – 1988-1993 533.01
Zaanstreek/Waterland – 1994-1998 533.02
Zaanstreek/Waterland – 1999-2001 533.03
Zaanstreek/Waterland – 2002-2004 533.04
Zaanstreek/Waterland – 2005-2008 533.05
Zaanstreek/Waterland – laatste nummers 533.25

CBG jaarboeken / kwartaalbladen

Terug
Titel/Omschrijving Boek Id
CBG jaarboek 1972 600.72
CBG jaarboek 1973 600.73
CBG jaarboek 1974 600.74
CBG jaarboek 1975 600.75
CBG jaarboek 1976 600.76
CBG jaarboek 1977 600.77
CBG jaarboek 1978 600.78
CBG jaarboek 1979 600.79
CBG jaarboek 1980 600.80
CBG jaarboek 1981 600.81
CBG jaarboek 1982 600.82
CBG jaarboek 1983 600.83
CBG jaarboek 1984 600.84
CBG jaarboek 1985 600.85
CBG jaarboek 1986 600.86
CBG jaarboek 1987 600.87
CBG jaarboek 1988 600.88
CBG jaarboek 1989 600.89
CBG jaarboek 1990 600.90
CBG jaarboek 1991 600.91
CBG jaarboek 1992 600.92
CBG jaarboek 1993 600.93
CBG jaarboek 1994 600.94
CBG jaarboek 1995 600.95
CBG jaarboek 1996 600.96
CBG jaarboek 1997 600.97
CBG jaarboek 1998 600.98
CBG jaarboek 1999 600.99
CBG jaarboek 2000 600.00
CBG jaarboek 2001 600.01
CBG jaarboek 2002 600.02
CBG jaarboek 2003 600.03
CBG jaarboek 2004 600.04
CBG jaarboek 2005 600.05
CBG jaarboek 2006 600.06
CBG jaarboek 2007 600.07
CBG jaarboek 2008 600.08
CBG jaarboek 2009 600.09
CBG jaarboek 2010 ontbreekt 600.10
CBG jaarboek 2011 600.11
1995 t/m 1998 Genealogie (kwartaalblad CBG) 605.01
1999 t/m 2002 Genealogie (kwartaalblad CBG) 605.02
2003 t/m 2006 Genealogie (kwartaalblad CBG) 605.03
laatste nummers Genealogie (kwartaalblad CBG) 605.04

<– Terug naar boven

<– Terug naar homepage OWF