Afdelingsbestuur en medewerkers NGV afdeling ‘s-Hertogenbosch – Tilburg

 

Voorzitter:

Dhr. A.W.J.M. (Toon) van Gestel

Taken:
Algemene Zaken
Landelijk voorzittersoverleg
Regiovergaderingen
Personeel & Organisatie
Beleidsplan & Communicatie

Vicevoorzitter:

Dhr. J.Th.A.M. (Jos) Welzen

Taken:
Plaatsvervangend secretaris
Plaatsvervangend penningmeester
Plaatsvervangend afgevaardigde

Secretaris:

Vacature 

Taken:
Bestuurssecretariaat
Ledenadministratie
Communicatie

Penningmeester:

Mevr. A.J.H.M.H. (Anja) van Geel-van de Weijer

Taken:
Financiële administratie 
Plaatsvervangend ledenadministratie 
Landelijk overleg penningmeesters 

Lid

Dhr. P. (Peter) de Bruin

Taken:
Bibliotheek 

Voorzitter Hoofdbestuur

Lid:

Dhr. H.J.B.M. (Hein) Brocken 

Taken:
Webredacteur
Afgevaardigde 
Communicatie

De medewerkers van Gepermeteerd:

Eindredacteur:

Dhr. P.A.C.M. (Pieter) van de Sanden

Redacteur:

Dhr. F. (Red) van den Bout

Terug naar de afdelingspagina