In de Permetatie 1982

Uitgegeven bij het vijfde lustrum in 1982 van de afdeling ‘s-Hertogenbosch-Tilburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)
Redactie: drs J.P.M. Strijbosch, Mr A. Winnubst, P.J.M. Wuisman.

Het boek is niet meer leverbaar.
23 genealogische artikelen van afdelingsleden en archivarissen.
Gegevens in de vorm van een genealogie, stamreeks of kwartierstaat, verslagen van genealogisch en historisch onderzoek, raadsels en bijzonderheden bij bepaalde voorouders, gemeenschappelijke voorouders, familiegeschiedenis en vindplaatsen van bepaalde bronnen.

De uitdrukking ‘in de permetatie’ bevat het verbasterde woord parentage dat verwantschap, afstamming, familie betekent. Menigeen kent van huis uit het gezegde “dat is nog in de permetatie”, dat gebruikt wordt wanneer iemand verre familie is.
Bron: Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 10e druk blz. 1841; Cornelis Verhoeven, Herinneringen aan mijn moedertaal, 1978, blz. 158.

Naar de volledige PDF-versie

Terug naar afdelingspagina