Twente Genealogisch

Twente Genealogisch 2018

Elk kwartaal verschijnt ons mededelingsblad Twente Genealogisch met informatie en onderzoeken over genealogisch relevante terreinen. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op kwartierstaten, parentelen en genealogien in kwartierstaten, parentelen e.d zijn daarom van harte welkom , maar dan wel in samenhang met een geschreven bijdrage in TG. Over het algemeen worden de kwartierstaten, parentelen etc. dan als een apart bestand op de website geplaats. Daarnaast vindt met verslagen van lezingen alsmede afdelingsledenvergaderingen in. De stichting Genealogische Werkgroep Twente, die DTB-boeken transcribeert en verkoopt, heeft eveneens een plek in het blad.

De redactie en hun ondersteunende functies

Eindredacteur (vacature), Ronny Reinink (lay-out), Hennie Kok (auteur), Fons van Schoot (llustraties) en Corrie van der Beek, (verzending). Aanleveren stukken en contact met de redactie kan via e-mail.
Binnen het bestuur van de  NGV Twente is de  Jan Oude Munnink aanspreekpunt voor zaken m.b.t. TG. Het blad bevat actuele informatie over komende lezingen en genealogische evenementen, artikelen over genealogische en historische onderwerpen, voorbeelden van oud schrift en een vragenrubriek.

Kopij

TG is van leden en voor leden. De redactie is dan ook blij met uw bijdrage en zal naar vermogen omgaan met uw inbreng. Wanneer u kopij aanlevert via e-mail, wordt u verzocht dit te doen als aparte bijlage bij het bericht. De tekst ook zoveel mogelijk zonder opmaak aanleveren. Hopelijk zien we uw artikel een keer op TG.
Om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan onze vereniging en blad, vragen wij U overgenomen artikelen met bronvermelding op te nemen.

Abonnement

Voor geïnteresseerden die geen lid van de NGV zijn en toch geïnformeerd willen worden over genealogisch onderzoek in onze regio, kunnen abonnee worden. De kosten daarvan bedragen € 12,50 per jaar. Daarvoor krijgt men dan 4 keer per jaar de Twente Genealogisch in de brievenbus. Aanmelden kan men zich via email bij de penningmeester Voor e-mailadres: klik hier. Betaling ten name van: “NGV afdeling Twente te Almelo”, rekeningnummer NL98 INGB 0005 5826 43 o.v.v. uw adres.