Twentse Links

Via deze pagina  geven wij u links van een aantal verenigingen en organisaties die binnen het werkgebied van de afdeling Twente liggen.

Heemkunde verenigingen in de regio

De Dree Marken De doelstelling van de vereniging is studie van de lokale historie van de voormailge marken Berghuizen, de Lutte en Beuningen  binnen en buiten de vereniging te stimuleren en historisch belangrijke zaken voor het nageslacht te bewaren.
Historische Kring Losser De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (in zonderheid van de dorpen Losser, Overdinkel en Glane),
Stichting Historische Socieiteit Enschede-Lonneker  Stelt zich ten doel om zoveel mogelijk kennis van het verleden van de stad Enschede te delen
Vereniging Oudheidkamer Twente Oudheidkamer Twente is een onderzoek- en kenniscentrum voor de geschiedenis van met name de regio Twente.
Heemkunde Denekamp Het heden, verleden en toekomst van landschap, bodem, flora, fauna, bevolking, taal, folklore, klederdract, bouwkunst en cultuur.
Historische Kring Haaksbergen De beoefening van de historie en volkskunde. Het wekken van de belangstelling voor het opsporen, verzamelen en archiveren van historisch materiaal. Het geven van advies en informatie over alles, wat met de historie en volkskunde verband houdt.
Historische Vereniging de Hofmarken De Hofmarken is een samenwerkingsverband van de heemkundeverenigingen in Ambt-Delden, Delden, Diepenheim, Goor en Markelo, de tegenwoordige gemeente Hof van Twente.
Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkshoek Het doel van de stichting is door studie en onderzoek het verleden te analyseren en de resultaten daarvan te publiceren. Daardoor kan er waardering en begrip ontstaan voor de wijze waarop de vroegere cultuur en natuur in de Marke Albergen tot stand is gekomen en geworden is tot wat ze thans in velerlei vorm hebben te bieden.
Heemkunde Ootmarsum De Heemkunde Ootmarsum stelt zich ten doel de kennis en zorg omtrent de cul-tuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving te vergroten en verder onderzoek te bevorderen.
Stichting Heemkunde Tubbergen  De stichting stelt zich ten doel om gegevens en materiaal, aangaande het heden en het verleden van de gemeenschap Tubbergen te verzamelen, te documenteren en te publiceren.
Historische Kring Wierden De Stichting is eind 1995 opgericht met de bedoeling de kennis van het eigen dorp en volk te bevorderen en belangstelling te wekken voor datgene wat er door cultuur en natuur gerealiseerd is.
Oudheidkundige Vereniging den Ham/Vroomshoop De Oudheidkundige vereniging heeft als doel het bewaken van het historisch en cultureel erfgoed van de kernen Den Ham en Vroomshoop en de daar bijbehorende buitengebieden.
Vereniging Oud Vriezenveen Het doel van de vereniging is de behartiging der oudheid- en geschiedkundige belangen in de gemeente Vriezenveen.
Historische Vereniging Avereest Dedemsvaart Balkbrug De HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Erfgoed Rijssen-Holten In de genealogiebank van Erfgoed Rijssen-Holten zijn alle openbare akten en registers van de burgerlijke stand van de oude gemeenten Holten en Rijssen beschikbaar.  Het gemeentelijk archief is ondergebracht in het gemeentehuis in Rijssen (adres: Schild 1 te Rijssen)
Historische Vereniging ‘t Olster Erfgoed De vereniging stelt zich ten doel het navorsen van de geschiedenis van de (voormalige) gemeente OLST, het inventariseren van geschriften en voorwerpen die op de geschiedenis betrekking hebben, het verspreiden van de verworven kennis en het instandhouden van zaken die herinneren aan het Olster verlede
Heemkundevereniging Borne Het beheren, bevorderen, verzamelen en publiceren van de plaatselijke geschiedenis, oudheden, volkskunde en cultureel erfgoed. Het maken van studies en het opwekken van belangstelling voor historie, recht en volkskunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder van de gemeente Borne en zijn omgeving.
Heimatverein Epe (D)

Der Heimatverein Epe wurde im Jahre 1993 gegründet. Vorher bestand ein gemeinsamer Verein Gronau- Epe.
Das 800 jährige Jubiläum St. Agatha war im Jahr 1988 der eigentliche Anlass für die Gründung eines eigenständischen Heimatvereins. Eine Gruppe heimatbewusster Eper Bürger hatte sich seinerzeit auf Grund der Erstellung eines umfangreichen Festbuches mit der Geschichte von Epe befasst und die Gründung eines Heimatvereines ins Auge gefasst

Archieven in de regio
Stadsarchief gemeente Enschede Stadsarchief Enschede beschikt  naast de archieven van de gemeenten Enschede en Lonneker  ook over archieven van oude textielfabrieken en  rechterlijke archieven.
Archief Almelo Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto’s bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien.
Gemeente Hengelo Genealogie Op de genealogie pagina’s van de gemeente Hengelo  kunt u de bevolkingsregisters en de akten burgerlijke stand raadplegen, voor zover deze openbaar gemaakt zijn
Huis Brecklenkamp Het digitale archief van het Huis te Breckelenkamp is openbaar. Een schat aan informatie over deze unieke voormalige havezate en zijn bewoners zijn daardoor voor iedereen toegankelijk.
Twents Streekarchief Delden Het Twents Streekarchief, een documentatiecentrum voor genealogie en historie,  is in 1993 opgericht door de  Historische vereniging Schoutambt Delden en de Stichting Behoud Delden en is thans ondergebracht bij de Stichting Historisch Centrum Hof van Twente.
Archief Gemeente Borne Het gemeentearchief beschikt over een kleine studieruimte waar u ongestoord archiefstukken kunt bestuderen. U kunt daarbij denken aan registers van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregisters, het archief van Spanjaard, het archief van het Rigteramt Borne, foto’s (circa 30.000 stuks) en films, de gemeentelijke archieven vanaf 1811.
Huisarchief Twickel Het archief is alleen op aanvraag toegankelijk. Belangstellenden dienen een bezoek schriftelijk aan te vragen bij de rentmeester van Twickel, ir. A.H. Schimmelpenninck, Postbus 2, 7490 AA Delden. 
Overige links
Twentse Filmbank Op deze website staan vele historische filmfragmenten over de regio Twente en in het bijzonder uit Enschede en Hengelo
Twentse Welle De Twentse Welle vertelt hoe de mens in Twente zijn bestaansrecht gevonden en hoe heeft hij, met behulp van of misschien wel ondanks, de natuur in Twente kunnen overleven.
   
Luchtoorlog boven Twente 1940 – 1945 Op deze site kunt u een aantal verhalen en foto’s vinden van vliegtuigongevallen uit de 2e Wereldoorlog met betrekking tot Twente, en de gevolgen van de luchtgevechten tussen de Duitse- en Geallieerde luchtmachten in het Twentse luchtruim.
Wat zit er wel of niet in “WieWasWie Een overzicht met links gemaakt door Vincent Sleebe  naar aanleiding van een door hem gehouden lezing over het gebruik van WieWasWie  voor de afdeling Twente van de NGV
Links genoemd tijdens lezing 10-10-2015 Links e.d. genoemd tijdens de lezing door Ewout van der Horst over ‘heraldisch kleurgebruik op landgoederen’ van de NGV-Twente op 10 oktober 2015