Afdelingsblad Stichtse Heraut

Stichtse Heraut

 

De Stichtse Heraut is ons afdelingsblad, en verschijnt vier keer per jaar (in februari, april, augustus en november). De Stichtse Heraut wordt verspreid naar alle leden van de NGV afdeling Utrecht. Zij die geen lid zijn van de NGV kunnen zich op het blad abonneren tegen betaling van € 11,00 per jaar. Opgave via het contactadres op de beginpagina van onze afdeling Utrecht.

De redactie bestaat uit:

  • mevr. Y.A. Jansen-Linse
  • mevr. M.Y.A. Lambermont
  • de heer R. van der Hof
genealogie en sport – themanummer

In november 2018 is bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de afdeling een glossy uitgegeven met thema genealogie en sport. De leden hebben dit nummer inmiddels ontvangen. Wil je als niet-lid van de afdeling dit blad ontvangen (of als lid wil je misschien ook nog wel een extra exemplaar), dan kan dat. Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar voor de prijs van 10 euro (excl. verzendkosten).

Als je 13 euro overmaakt (inclusief verzendkosten) naar NL 46 INGB 0004 3838 83 tnv NGV afdeling Utrecht o.v.v sportnummer, wordt het nummer toegestuurd. Vermeld bij de mededelingen ook uw naam en adres.