Gemeenten in West Brabant

Dorpen en gemeenten in Noord-Brabant

Het gebied van de huidige provincie Noord-Brabant bestond in de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1572-1795) uit vele dorpen.
Soms behoorde een dorp bij een zogeheten heerlijkheid, vallend onder het bestuur van bijvoorbeeld de hertog van Brabant, soms viel een dorp onder een andere heer.
In ons stamboomonderzoek komen we vaak namen tegen van dorpen, waarvan we ons misschien afvragen, waar dat dorp eigenlijk bij hoorde.
Hiervan hebben wij een overzicht gemaakt, dat u hier kunt bekijken en downloaden.
Na 1795 veranderde de dorpen in gemeenten, eerst vaak zelfstandig, maar vanaf het begin van de vorige eeuw ontstonden er grotere gemeenten, die de dorpen eromheen annexeerden.
In een tweetal zogeheten institutionele handleidingen, uitgegeven door het toenmalige Rijksarchief in Noord-Brabant zijn die ontwikkelingen uitvoerig onderzocht:
J.G.M. Sanders, W.A. van Ham en J. Vriens, Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1572-1795, (1996).
W.G.M. van der Heijden, J.G.M. Sanders, Noord-Brabant in de negentiende eeuw, (1993).
Van de eerste genoemde bron hebben we gebruik gemaakt bij de samenstelling van het overzicht van de situatie in 1795.
Een andere bron voor een beschrijving van de ontwikkeling in de vorming van de gemeenten vanaf 1812 tot 2011 is:
A. v.d. Meer en O. Boonstra, Repertorium van Nederlandse Gemeenten vanaf 1812, tweede editie (2011). Het is een publicatie van de KNAW in de reeks DANS-uitgaven.
Op basis van dit werk hebben wij een samenvatting gemaakt van de Brabantse gemeenten sinds 1812, dat u hier kunt downloaden.
Dorpen en gemeenten

Terug naar afdelingspagina