Heemkundekringen

Heemkundekringen in West Noord-Brabant
Onderstaande informatie is voor een deel ontleend aan Wikipedia.
Heemkunde, naar het woord heem, is kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving en het vergroten van kennis over die omgeving in het verleden.
Het gaat onder meer om de geschiedenis, de geografie en het dialect van een woonplaats of omgeving.
Ge-interesseerden verenigen zich in een heemkundige kring, heemkring of oudheidkundige vereniging.
Om hun bevindingen te delen publiceren heemkundige kringen een tijdschrift of een jaarboek, beheren ze een lokaal erfgoed en organiseren ze activiteiten zoals lezingen, theater of tentoonstellingen.
Tegenwoordig vestigen de kringen zich op internet, onder de vorm van een dorpswebsite of via aanvullingen op Wikipedia.
De activiteiten van heemkundige verenigingen en oudheidkamers worden veelal versterkt door een regionaal centrum voor geschiedenis.
Zo verbindt bijvoorbeeld in Noord-Brabant de stichting Brabants Heem de heemkundige kringen en historische verenigingen.
Een heemkundige kring, heemkundekring, heemkring of historische vereniging is een vereniging van vrijwilligers die zich bezighoudt met heemkunde.
Vaak is een heemkundige kring gebonden aan een stad of gemeente, en probeert die de geschiedenis van die plaats levendig te houden.
De kwaliteit en de mogelijkheden voor historisch onderzoek verschillen sterk van plaats tot plaats.
Zo beschikken sommige heemkundige kringen nog over een eigen archief een documentatiecentrum of museum en moeten anderen zich wenden tot archiefdiensten van de overheid.
De laatste jaren kunnen de heemkringen rekenen op een hernieuwde populariteit, die vooral wordt gedragen door genealogisch onderzoek.
Dit kan verklaard worden doordat de traditie van het van generatie op generatie overleveren van de familiegeschiedenis vaak niet langer wordt voortgezet.
Veel mensen gaan daardoor zelf uit op onderzoek naar hun eigen herkomst. Hiervoor kunnen ze een beroep doen op de heemkring.
Als bewaarders van lokaal erfgoed zijn zij vaak een belangrijke cultuurdrager in de gemeente.
Ons werkgebied telt ruim 40 heemkundekringen.
Ongeveer 15 hebben een genealogische werkgroep, maar er zijn grote verschillen in de activiteiten van die werkgroepen.
Sommige werkgroepen houden zich bezig met het scannen en registreren van bidprentjes, maar andere werkgroepen reconstrueren de bevolking van het dorp.
Soms wordt er ook een genealogische tentoonstelling gehouden.

Terug naar afdelingspagina