Nederlandse Genealogische Vereniging

Zaanstreek-Waterland

NGV Afdeling Zaanstreek-Waterland

Zoals u weet heeft het afdelingsbestuur zijn taken neergelegd. Het bestuur is op grond van de geldende regels overgenomen door het hoofdbestuur.

Op een algemene ledenvergadering is het onderwerp over de toekomst van de afdeling het belangrijkste punt. Ingeval vanuit de afdeling samenwerking met een andere afdeling tot stand wordt gebracht (fusie) respecteert en ondersteunt het hoofdbestuur die keuze. Daartoe dient er uiterlijk 31 december 2018 duidelijkheid te zijn vanuit de betrokken afdelingen. Komt die duidelijkheid er niet, dan wordt de afdeling Zaanstreek-Waterland opgeheven. De leden worden dan, behoudens in het geval dat zij kiezen voor een andere afdeling,  ondergebracht bij de recent opgerichte afdeling Nationaal, werkgebied Zaanstreek-Waterland. In die afdeling zijn ook de leden van de onlangs opgeheven afdelingen Apeldoorn en Den Helder ondergebracht (werkgebied Apeldoorn en werkgebied Den Helder).

Contact:

Peter de Bruin, voorzitter NGV  E: voorzitter@ngv.nl 
Arie van Herk, secretaris NGV   E: secretaris@ngv.nl




Schrijf op het prikbord!

Deze functie is alleen beschikbaar voor leden.