Nederlandse Genealogische Vereniging

Zuid-Limburg

Oude kaart van Zuid-Limburg

NGV Afdeling Zuid-Limburg

De afdeling Zuid-Limburg is één van de regionale afdelingen van de vereniging en heeft een eigen afdelingsbestuur. We organiseren lezingen, contactbijeenkomsten en excursies en brengen je zo in contact met andere leden. Via deze website en het afdelingsblad “GeneVer” houden we leden op de hoogte van de activiteiten. Daarnaast hebben we ook een Digitale Nieuwsbrief. Deze wordt per e-mail verstuurd naar leden van de afdeling die hun profiel hebben geregistreerd.

 

Contact:

Peter-Paul Kolber
secretaris
E: secretaris


Maastricht
043 - 325 8611

Bijeenkomsten

De afdeling houdt haar bijeenkomsten en lezingen op wisselende plaatsen binnen de regio. Deze worden georganiseerd voor de leden, maar geïnteresseerden zijn eveneens welkom. De toegang is vrij! Voor, tijdens de pauze en na de bijeenkomsten is er ruimschoots gelegenheid om jouw genealogische vragen te bespreken met andere genealogen; de afdelingsbibliotheek en de collectie databestanden te raadplegen. We hopen je eens te ontmoeten bij een van de afdelingsbijeenkomsten. Raadpleeg de agenda om te kijken waar binnenkort een bijeenkomst is.

Afdelingstijdschrift ‘GeneVer’

Het afdelingstijdschrift “GeneVer” verschijnt 4x per jaar en informeert je o.a. over bijeenkomsten, bronnen voor genealogisch onderzoek, nieuwe boeken en wetenswaardigheden. In het tijdschrift kunnen leden genealogieën, kwartierstaten of andere genealogische of historische artikelen publiceren. Ook is het mogelijk om genealogische oproepen te plaatsen. Meer informatie over het afdelingsblad en de inhoudsopgave van alle jaargangen GeneVer.

Bibliotheek

De afdeling heeft een grote collectie boeken en tijdschriften. De nadruk ligt op Limburgensia en algemene naslagwerken. Raadpleeg de index op het boekenbestand met ruim 500 titels.
Daarnaast heeft de afdeling drie kwartierstatenboeken uitgegeven. Het derde boek is in november 2015 verschenen en is nog leverbaar.

Databestanden

De afdeling heeft een aantal Genealogische (computer) databestanden, waaronder voornamelijk Zuid-Limburgse geboorte- en overlijdensadvertenties, kwartierstaten en meer dan 330 000 bidprentjes.
We beschikken over een grote collectie CD-ROMs en DVDs uitgegeven door archieven, stichtingen, verenigingen en werkgroepen uit binnen- en buitenland.

Schrijf op het prikbord!

Deze functie is alleen beschikbaar voor leden.

Bibliotheek en publicaties

Afdelingsbibliotheek