Bidprentjes uit Limburg

Een bidprentje is een klein prentje dat binnen de Katholieke Kerk als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, priesterschap en in het bijzonder bij een overlijden wordt uitgegeven. Behalve de religieuze afbeelding, staat op voor- of achterzijde meestal ook een gebed. De meest bekende bidprentjes zijn die tijdens de uitvaart aan de aanwezigen worden uitgedeeld. Daar waar vroeger op dit soort bidprentjes meestal een heilige werd afgebeeld in zwart-wit, wordt nu ook vaak een kruis of de overledene zelf afgebeeld. Verder worden de naam, titel, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld. Bidprentjes zijn een waardevolle bron van gegevens voor mensen die stamboomonderzoek doen. Het gebruik van een bidprentje komt bijna uitsluitend voor onder katholieken.

Derde Bidprentjes DVD

Bidprentjes DVDOp 12 maart 2016 tijdens de 11e Genealogiedag Limburg in het RHCL te Maastricht is de Derde Bidprentjes DVD verschenen. De DVD kost € 10,00 voor leden en € 15,– voor niet-NGV leden.
Bestellen kan alleen door overmaking van het verschuldigde bedrag PLUS € 2,00 verpakkings- en portokosten op reknr NL61 INGB 0007 7509 68 ten name van Arno Griens te Landgraaf onder vermelding van “NGVZLB5”, uw postcode èn huisnummer waar de DVD naartoe gestuurd moet worden.

DVD met meer dan 300 000 Bidprentjes

De afdeling Zuid-Limburg beschikt over een grote collectie van meer dan 300.000 bidprentjes (348.254 records). Deze DVD bevat naast de gecorrigeerde en aangevulde gegevens van de vorige CD (> 200.000 bidprentjes) de bidprentjes uit de verzameling van Arthur Cransveld uit Vaals. Deze collectie is nu in beheer bij de Pastoor Joseph Penders Stichting. Via andere verzamelaars kreeg hij veel prentjes uit de rest van Nederland en Belgisch Limburg. Op deze DVD staan alleen de gegevens van de prentjes. Niet de afbeeldingen! De gegevens van de bidprentjes op deze CD zijn onderverdeeld in 5 PDF bestanden genaamd: “Lijst op familienaam overledene”, “Lijst op familienaam partner”, “Lijst op geboorteplaats”, “Lijst op overlijdensplaats” en Totaalbestand. Allemaal hebben ze een alfabetische navigatie structuur.

Het grootste deel van deze verzameling zijn natuurlijk Limburgse bidprentjes, maar door de ligging van Limburg tussen België en Duitsland zijn er ook veel prentjes uit deze landen. Door de mijnbouw zijn er veel Noord-Nederlanders en buitenlanders (vooral Polen) naar Limburg gekomen. Ook van deze mensen zijn er dus bidprentjes aanwezig. Het bestand wordt continue uitgebreid dankzij de schenking van verschillende leden.

Eerdere CDs

In oktober 2001 is een CD-ROM uitgebracht met genealogische gegevens van meer dan 100.000 bidprentjes. In oktober 2005 is de Tweede Bidprentjes CD-ROM uitkomen. Deze CD bevat gegevens van 239.122 bidprentjes. De aanvulling komt grotendeels uit de verzameling van pastoor Penders zaliger. Joseph Penders geboren in Dieteren was priester in Haelen, Meijel, Blerick-Boekend, Swartbroek en Heel. Uit deze plaatsen komen zeer veel prentjes voor. Via andere priesters en verzamelaars kreeg hij veel prentjes uit de rest van Nederlands en Belgisch -Limburg en Brabant. De collectie is nu in beheer bij de Pastoor Joseph Penders Stichting. De tweede CD bevat correcties en aanvullingen op de eerste CD.

Beheerder: Arno Griens