GeneVer

Het afdelingstijdschrift “GeneVer” (Genealogische Verkenning) verschijnt 4x per jaar en informeert u over onderzoeksresultaten, onderzoekservaring, aardige vondsten, nieuwe boeken, aankondigingen van plaatselijke heemkundige en geschiedkundige verenigingen, genealogische vragen, antwoorden op vragen, en nog veel meer.

Leden kunnen kwartierstaten, stamreeksen, genealogieën en parentelen inzenden. U mag alle relevante opmerkingen vermelden. Indien u gebruik heeft gemaakt van minder bekende bronnen of gegevens heeft overgenomen van anderen, dan is het sterk aan te bevelen de bron -in een voetnoot- op te nemen. Denkt u echter wel aan de privacy van nog levende personen, waarbij u gebonden bent aan de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’. Publicaties worden onder verantwoordelijkheid van de inzender geplaatst.

Leden van de afdeling Zuid-Limburg krijgen het tijdschrift gratis toegezonden. Overige leden van de NGV kunnen ‘GeneVer’ ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling (kosten € 11,00 per jaar). ISSN: 1387-3814.

Redactie: Theo Maes

 


GeneVer 2014-2017 2010-2013 | 2006-2009 | 2002-2005 | 1998-2001 | Mededelingen 1991-1997


Inhoud jaargang 21, nummer 2 – mei 2018

  • Deadline kopij – 15 april a.s.

Inhoud jaargang 21, nummer 1 – februari 2018

  • Jaarvergadering zaterdag 7 april 2018 te Landgraaf
  • Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de NGV Afd. Zuid-Limburg op 7 april 2018 te Landgraaf
  • Verslag over het jaar 2017 van de NGV afd. Zuid-Limburg
  • Aankondiging lezing 13 maart 2018
  • Stamreeks van Paul Alexander Udo Leo Schoffelen (John Schoffelen)
  • Uit de analen van pastoor Emanuel Joors en zijn opvolgers. Deel 2 (Antoine Plasier)
  • Aanvullingen/opmerkingen bij “Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister” (Wim Nolten)
  • Auteursrecht en Portretrecht bij het publiceren van je genealogie (Peter-Paul Kolber)
  • Nederlandse mijnwerkers bij de fa. Wérister nabij Luik in de periode ca. 1900 – 1970 (XVII)