GensDataPro bijeenkomsten

GensDataPro genealogisch programmaNajaar 2019 start het elfde seizoen van de GensDataPro bijeenkomsten. In 2009 namen Wiel Ackermans, lid van de helpdesk, en Jeu Borger, gebruiker van het programma, het initiatief om een open werkgroep in het leven te roepen om de kennis van het genealogisch programma GensDataPro te vergroten. De serie bijeenkomsten is bedoeld voor nieuwe gebruikers van GensDataPro en voor personen die de basiskennis over het programma nog eens willen opfrissen. Je hebt nu de kans om onder deskundige leiding en stap voor stap te leren werken met dit mooie Nederlandse genealogieprogramma met de zeer uitgebreide mogelijkheden. Er wordt gewerkt met een beamer op een groot scherm. Zowel met behulp van PowerPoint presentaties als ook met het programma live worden demonstraties gegeven. Aan de hand van voorbeelden worden de mogelijkheden een voor een besproken en toegelicht. Na afloop staan de presentaties ter beschikking zodat thuis alles nog eens nagekeken kan worden.

Het stellen van vragen, vooraf of tijdens de bijeenkomsten, geeft de beste garantie dat je maximaal profijt heeft van de cursus en alle mogelijkheden ook zult kunnen benutten. Overigens, gevorderde gebruikers blijven natuurlijk welkom en ook zij kunnen doorgaan met het stellen van hun vragen en het onder de aandacht brengen van eventuele problemen. Voor de praktijkoefeningen is het goed om je eigen bestand(en) op een laptop met daarop GensDataPro geïnstalleerd mee te nemen. Noodzakelijk is het voor het volgen van de cursus evenwel niet.

Najaar 2019/2020

In het nieuwe (seizoens-)jaar beginnen we weer met de bijeenkomsten, die om de twee weken telkens op woensdag plaatsvinden. We beginnen de avond om 19.30 uur met om 20.30 uur een korte pauze en het einde van de avond is om 21.30 uur.

Data 2019: 25 september, 23 oktober, 6 november, 20 november, 4 december en 18 december.

Data 2020: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 4 maart, 18 maart, 1 april, 15 april, 29 april, en 13 mei.

Voor de actuele data check voor de zekerheid de agenda.

Kom rustig en vrijblijvend eens kijken en beleef de inspiratie die van deze bijeenkomsten uitgaat. Je hoeft geen prof te zijn om aan de bijeenkomsten deel te nemen. Als geschiedenis en genealogie uw aandacht heeft ben je van harte welkom.

Lokaliteit

In Café De Mert te Schinveld komen om de week samen. Evenals voorgaande jaren kunnen we, met toestemming van Sjir, gebruik maken van de internetverbinding, een beamer en een projectiescherm. Gratis parkeren kan op het plein voor het café.

Voor meer informatie

Vooralsnog zijn er aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden anders dan het gebruik van eigen consumpties.

Organisatie: Wiel Ackermans, Jeu Borger en Har Princen.