het leven zit

vol verhalen

Genealogie

Genealogieprogramma's

Waarom een genealogieprogramma gebruiken?

Als je onderzoek doet, levert dat altijd veel informatie op. In het begin van je onderzoek kun je veel gegevens nog wel bijhouden in een schrift of kaartenbak, maar hoe meer informatie je vindt, hoe moeilijker dit wordt.

Een genealogieprogramma helpt je om alle details van je onderzoek op een logische manier te ordenen en op te slaan, met niet alleen gegevens over WAT je hebt gevonden, maar ook HOE en WAAR. Die extra data, ook wel meta-data genoemd, zijn van groot belang als je later over je onderzoek wil publiceren en bronnen moet kunnen benoemen.

Een genealogieprogramma zou daarom een basis gereedschap moeten zijn voor iedere genealoog. Op deze pagina vind je tips waar je op moet letten.

Wil je nog meer weten over specifieke genealogieprogramma’s?  De NGV-helpdesk kan u verder informeren.

 

Tips bij het uitzoeken van een genealogieprogramma

  1. Neem je tijd om een programma te evalueren, bij voorkeur aan de hand van een demo-versie, en vervolgens te leren kennen. Werkelijk alle snufjes van een programma ken je bovendien pas na enkele maanden gebruik.
  2. Bedenk dat wanneer je eenmaal bent begonnen met een bepaald programma, het meestal moeilijker wordt (psychologisch en praktisch) om later nog over te schakelen.
  3. Bedenk ook dat de kwaliteitsverschillen tussen programma’s meestal pas duidelijk worden naarmate je meer gegevens hebt. Laat het geen pijnlijke ervaring worden als het al te laat is.
  4. De aanwezigheid van een goed functionerende helpdesk is zeker een aandachtspunt. Het voorkomt veel irritatie als je eens problemen met de programmatuur mocht ondervinden.
  5. Er is niet altijd een duidelijk verband tussen kwaliteit en prijs. Er is veel gratis software te vinden die gewoonweg uitstekend is.
  6. Je kunt proberen te zoeken naar het enige goede programma dat alles heeft : goede databank, goede rapporten, alles in het Nederlands, mooie grafische voorstellingen, websites maken … Maar je kunt die taken opsplitsen over meerdere programma’s die daarin gespecialiseerd zijn. Het overhevelen van gegevens tussen programma’s gaat via Gedcom-bestanden (met beperkingen en soms de nodige foutboodschappen, zie verder..). Kies je voor de laatste weg dan is het eigenlijk belangrijker dat je naar een programma gaat dat een erg complete databank heeft en waar andere dan de voor de hand liggende stamboomgegevens en relaties bewaard kunnen worden. Later terug kunnen vinden (bronnenbeheer) HOE en WAAR je iets gevonden hebt is namelijk ook erg belangrijk. Ergens noteren en beheren wat nog moet uitgezocht worden hoe en waar, is ook iets waar je als beginner niet direct aan denkt.
  7. De taal: in welke taal of talen zijn de menu’s van het programma en in welke talen kan je rapporten laten afdrukken. Het eerste hoeft niet een probleem te zijn als je bv. het Engels machtig bent maar rapporten met zoiets als “Marinus Kaal was born in Arnhem, Gelderland” slaan op niets.
  8. Een pluspunt is ook als de structuur van de databank publiek is en er eventueel hulpmiddelen geleverd worden om ze te benaderen. Daardoor ben je niet volledig afhankelijk en dit stimuleert ook het ontwikkelen van allerlei hulpprogramma’s door goede amateurs.
  9. Bij de volgende opsomming van programma’s wordt in de eerste plaats gekeken welk programma het best is om GEGEVENS te BEWAREN en aan te vullen en in mindere mate hoe mooi de schermen en de rapporten ogen!
  10. Goede uitvoer van Gedcom-bestanden moet mogelijk zijn. Via Gedcom-bestanden kun je gegevens naar andere programma’s overhevelen al dient daar bijgezegd dat Gedcom zijn beperkingen heeft : biologische relaties (ouder-kind; man-vrouw) zijn geen probleem maar een aantal andere verbanden en gegevens kunnen niet doorgesluisd worden. We hopen dat de toekomstige Gedcom 6.x standaard vollediger zal zijn.