het leven zit

vol verhalen

Een roerig begin

De oprichting van de voorloper van de NGV vond in het geheim op 19 december 1944 plaats in een club-lokaal van een wandelsportvereniging aan de Blasiusstraat 95 te Amsterdam. Toen werd onder andere de toekomstige naam van de vereniging vastgesteld. Officieel hanteert de vereniging echter de oprichtingsdatum, zoals die in de statuten is opgenomen: 1 juli 1946. Het pand bestaat niet meer omdat het rond 1990 in verband met nieuwbouw werd gesloopt. De NGV is ontstaan uit een reeks ontmoetingen in de schuilkelder van de Kromhout Motoren Fabriek in Amsterdam-Noord tijdens de bezettingstijd 1942/43.

In deze fabriek werken o.a. onderduikers, die aan een gedwongen vertrek in het kader van de Arbeitszeinsatsz naar Duitsland probeerden te ontkomen. Bovendien waren enkelen ook betrokken bij verzet tegen de bezetter.

De NGV is destijds begonnen met vrijwel niets dan plannen, goede voornemens en enthousiasme. Al in december 1945, een half jaar na de bevrijding, kon – ondanks de papierschaarste – het eerste nummer van Gens Nostra, het maandblad van de NGV verschijnen. Mede daardoor nam het ledental snel toe; er was immers iets tastbaars dat elke maand in de brievenbus viel.

De komst van de afdelingen

In 1947 kwam het tot een eerste plaatselijke afdeling van de NGV: de afdeling ‘s- Gravenhage. Op 29 september van dat jaar kwamen de Haagse leden bijeen in het Hotel Pomona. Onder leiding van het plaatselijke afdelingsbestuur konden daarna lezingen worden georganiseerd, excursies gehouden enz. Spoedig daarna volgden afdelingen in Amsterdam, Haarlem en Utrecht.

Fijn dat de afdelingen zoveel cursussen bieden

h

De instelling van een hoofdbestuur & uitbreiding met diensten

De komst van de afdelingen bracht een nieuwe structuur teweeg. Aanvankelijk werd de vereniging bestuurd door een aantal leden van het eerste uur. Van een duidelijke democratische onderbouw was nog geen sprake. Daarin kwam verandering. Op 13 maart 1948 werd voor het eerst door de afgevaardigden van de nieuw opgerichte afdelingen een landelijk hoofdbestuur gekozen. De voorlopige statuten werden vervangen door nieuwe, die ter goedkeuring aan de Minister van Justitie werden voorgelegd. Op 16 augustus 1949 kreeg de NGV de Koninklijke goedkeuring, waardoor ze de status van rechtspersoon verwierf.

Uitbreiding activiteiten

Intussen breidden de activiteiten van de NGV zich gaandeweg uit. Een Contactdienst, die genealogen, die naar dezelfde families zochten, de mogelijkheid bood met elkaar in verbinding te treden. Daarna volgden de opbouw van een bibliotheek en een Biografische Documentatiedienst (collectie familieadvertenties, fiche collectie, verwijzend naar diverse gedrukte en geschreven werken en collecties genealogisch materiaal). Deze diensten hadden als doel het servicepakket voor de leden uit te breiden. In 1973 ontstond de Dienst Heraldisch Archief, die moest voorzien in de behoefte van leden met vragen op het gebied van heraldiek. Een fraai Heraldisch tijdschrift werd opgezet. Later werd ook een afdeling Familie-organisaties opgericht die eveneens een tijdschrift uitgaf.

Ook externe ontwikkelingen hebben natuurlijk invloed gehad op de geschiedenis van de vereniging. Begin jaren tachtig begon de computer ook in de genealogie zijn intrede te doen. Er ontstond een Computerdienst die een genealogisch computerprogramma ontwikkelde en een eigen blad (Gens Data) ging uitgeven.

Verhuizingen

De aanvankelijk bij leden thuis ondergebrachte verzamelingen waren zo gegroeid, dat er moest worden gezocht naar nieuwe huisvesting. Dat lukte in 1965 toen de verzamelingen in Naarden konden worden geplaatst in eigen ruimten in het Burgerweeshuis. Daarna, in 1978, verhuisde het Verenigingscentrum naar de Promerskazerne, ook in Naarden. In 2000 werd de Promerskazerne verlaten en vonden de collecties onderdak in Weesp in het voormalige kantoor van de woningbouwvereniging. Dit pand werd aanvankelijk gehuurd, maar in 2004 werd het van de Woningbouwvereniging gekocht. De laatste verhuizing zit er net op: de NGV is nu neergestreken in Bunnik.

De NGV nu

Hoewel er bij de NGV (familie-)geschiedenis onderzocht wordt, blijft de NGV niet in de verleden tijd hangen. Onderzoek wordt vereenvoudigd door de beschikbaarheid van online bronnen. Ook contactmogelijkheden met anderen zijn met social media tegenwoordig een fluitje van een cent. De meerwaarde van de NGV in deze tijd zit dan ook niet in het kunnen aanbieden van nieuwe informatie of nieuwe contacten, maar juist in het delen van ervaring en kennis die aanwezig is. Waar begin je; hoe maakt je onderscheid tussen al die bronnen die beschikbaar zijn?; welke informatie is nu echt van meerwaarde en van goede kwaliteit?; hoe verwerk je de genealogische gegevens en hoe zorg je voor het vastleggen van je bronnen? De NGV anno nu is met haar opgebouwde kennis en ervaring jouw gids bij het doen van onderzoek naar je familiegeschiedenis.

Iedere maand start er een nieuwe training voor beginners

Kijk in onze kalender naar onze cursussen!

Aan de slag met jouw geschiedenis