het leven zit

vol verhalen

Missie en visie

Missie van de NGV

Wie zich verdiept in de geschiedenis van een familie moet kunnen beschikken over kennis van en ervaring met bronnen, onderzoeksmethoden en hulpmiddelen. De Nederlandse Genealogische Vereniging heeft deze kennis en ervaring in huis en stelt deze beschikbaar aan de leden van de vereniging. De missie van de NGV is in één zin te vatten:

 

Wij leren je familiegeschiedenis te onderzoeken.

Visie van de NGV

Meer en meer mensen zijn geïnteresseerd in hun familie geschiedenis. Ze willen weten van wie ze afstammen en uit welke stad of regio ze afkomstig zijn. In de wereld van vandaag die geen sociale grenzen meer kent en waar het individu vaak op zichzelf staat, heeft de mens behoefte om zich te identificeren met een bepaalde bevolkingsgroep of locatie. Kennis van de eigen geschiedenis helpt daarbij.

Dat familiegeschiedenis populair is, is ook te zien aan het toenemende aantal televisieprogramma’s waarin bekende of minder bekende personen op zoek gaan naar hun voorouders. Wie op zoek gaat naar de geschiedenis van de eigen familie – of die van een ander – kan steeds meer gebruik maken van technologische vernieuwingen en ontwikkelingen. Dankzij de mogelijkheden van het internet en verdergaande digitalisering komen steeds meer bronnen beschikbaar voor de onderzoeker. Ook het gebruik van DNA-technieken verdiept de zoektocht naar de voorouders. Alle ingrediënten zijn aanwezig om familiegeschiedenis zich te laten ontwikkelen tot een van de meest populaire tijdsbestedingen.

Tegenwoordig heeft iedereen de mogelijkheid zich te verdiepen in zijn of haar familiegeschiedenis. Dit leidt ertoe dat uiteindelijk in ieder huis een ‘stamboom’ voorhanden is, hetzij in een traditionele papieren versie dan wel in een meer eigentijdse digitale vorm. De visie van de NGV is dan ook:

 

In ieder huis een stamboom!

Strategie

De NGV is een ontmoetingsplek waar we familieverhalen en stamboom op een laagdrempelige manier met elkaar delen en onderzoek naar elkaars familiegeschiedenis stimuleren. Om deze visie op familiegeschiedenis uit te voeren, met de missie voor de vereniging in het achterhoofd onderscheiden we voor de vereniging drie hoofddoelen:

  • Informeren: we vergaren, ordenen, delen en publiceren onze kennis van en ervaring met familiegeschiedenis;
  • Ondersteunen: we bieden onze leden hulp bij het starten van een familiegeschiedenis/stamboom en bieden voor gevorderde genealogen ook verdieping aan via een verscheidenheid aan cursussen, workshops, voorouderspreekuren, enz.
  • Adviseren: we bieden onze leden advies bij de keuze van genealogische computerprogramma’s, over websites, hulpmiddelen, enz.

"Het is uitgegroeid van een hobby naar een passie"