het leven zit

vol verhalen

Genealogie

Organisatie van de NGV

Afdelingen

De vereniging heeft een basis van circa 7.000 leden die in de afdeling Nationaal (met een aantal werkgebieden) en een twintigtal afdelingen zijn ingedeeld die ook over genealogische collecties beschikken. Deze afdelingen organiseren vele activiteiten voor leden en niet leden. Regelmatig zijn er afdelingsbijeenkomsten waarbij interessante sprekers worden uitgenodigd. (zie daarvoor onze uitgebreide agenda). Onze grootste kracht is dat we elkaar binnen deze afdelingen helpen. Je kunt ook contacten leggen met mede/genealogen via onze bijeenkomsten. Onze leden zijn altijd bereid mede/genealogen te helpen waar zij maar kunnen.

Gespecialiseerde diensten

De NGV bestaat uit een aantal organisatieonderdelen die hulp of informatie bieden.

Informatietechnologie

De computer en de IT-diensten zijn onmisbare hulpmiddelen bij de beoefening van de genealogie geworden. Een belangrijke service die we verlenen is assistentie bij het gebruik van de computer bij het genealogische onderzoek.

De IT-groep (IT=Informatie Technologie) is een groep die zich bezig houdt met de ontwikkeling en het operationeel houden van de NGV website. Deze website stelt de NGV in staat om de onderlinge communicatie tussen de leden te bevorderen. De IT-groep beheert alle databases (technisch, niet inhoudelijk) en programmatuur die in het kader van deze website zijn ontwikkeld. Verder beheert de IT-groep ook de Office-omgeving voor interne samenwerking.

Informatiecentrum

Het Informatiecentrum (IC) huisvest een aantal belangrijke collecties van de NGV. Daarnaast is hier ook het secretariaat van de NGV gehuisvest.

 

Communicatie

Communicatie ondersteunt alle Communicatiemedewerkers van de afdelingen. Communicatie adviseert, op verzoek, over promotionele activiteiten van de afdelingen en biedt daar hulp bij.

Op de periodieke Communicatie-dag, worden voorstellen toegelicht en besproken, presentaties gegeven, ervaringen en materiaal uitgewisseld, activiteiten geëvalueerd en plannen gecoördineerd. Daarnaast adviseert Communicatie het Hoofdbestuur en andere onderdelen met betrekking tot de public relations en neemt, op verzoek, taken in deze over. In samenspraak met het bestuur en de hoofden van de diensten, zorgt  Communicatie voor het vervaardigen en verspreiden van voorlichtings- en instructiemateriaal.

Tot slot beheert Communicatie de toepassingen van de huisstijl, ondersteunt de gebruikers van de stijlelementen en helpt eventueel bij de vormgeving.

Gens Nostra

Gens Nostra is hét tijdschrift van de NGV. Het tijdschrift bevat genealogische artikelen en bijdragen in de ruimste zin van het woord. Dat kunnen dus complete genealogieën zijn, maar ook kwartierstaten, stamreeksen, genealogische geschiedenissen of vertellingen, heraldische artikelen of bronbewerkingen voor zover van genealogisch belang, maar ook kleinere bijdragen zoals curieuze of toevalsvondsten; kortom alles wat de genealoog zou kunnen interesseren. Het blad bevat enkele vaste rubrieken, zoals Boeken en Tijdschriften, waarmee de lezer op de hoogte wordt gehouden van nieuw verschenen literatuur op genealogisch gebied; Digitaal, waarin de nieuwe ontwikkelingen gevolgd worden; en Mededelingen van het bestuur. Iedere jaargang van Gens Nostra is voorzien van een inhoudsopgave en een alfabetische index op familienamen.

Interessegroepen

Naast deze organisatorische afdelingen heeft de NGV ook speciale interessegroepen die gespecialiseerd zijn in specifieke thema’s of onderwerpen. Onze interessegroepen zijn:

Organogram NGV

Hieronder vind je het organogram van de NGV. Meer weten? Klik in het bruine blok op het uitgebreide organogram.

Organogram NGV

Organogram NGV