Nederlandse Genealogische Vereniging

Communicatie

Genealogie

Communicatie

De dienst Communicatie ondersteunt de Communicatie-functionarissen van de afdelingen. De Dienst adviseert, op verzoek, over Communicatie activiteiten van de afdelingen en biedt hulp bij promotionele activiteiten, die meerdere afdelingen betreffen. De Dienst zorgt voor de beschikbaarheid van promotiematerialen.

Op de periodieke Communicatiedag, worden voorstellen toegelicht en besproken, presentaties gegeven, ervaringen en materiaal uitgewisseld, activiteiten geëvalueerd en plannen gecoördineerd.

Communicatie adviseert het Hoofdbestuur en de centrale diensten met betrekking tot de public relations en neemt, op verzoek, taken in deze over. In samenspraak met het bestuur en de hoofden van de centrale diensten, zorgt de Communicatie voor het vervaardigen en verspreiden van voorlichtings- en instructiemateriaal.

De dienst beheert de toepassingen van de huisstijl, ondersteunt de gebruikers van de stijlelementen en helpt eventueel bij de vormgeving.

Contact:

Hoofd Communicatie

 


Actueel

Bibliotheek en publicaties

DisclaimerPrivacy