het leven zit

vol verhalen

Zoek en Vind mijn verhaal

Zoeken en Vinden.
Kun je vinden zonder zoeken?

Ontdek jouw verhaal. Maar is jouw verhaal al bekend ? Weet je al wat je zoekt ? Op deze pagina een aantal hulpmiddelen om te vinden wat je zoekt. Dat kan zijn op de website van de Nederlandse Genealogische Vereniging, maar ook op allerlei andere websites. Dat kan zijn in Archieven of Bibliotheken.

Starten met onderzoek.

Welke bronnen kun je raadplegen bij de NGV. En wat zijn dan ‘Bronnen’ ? Bronnen zijn ‘originelen’; de eerste keer dat iets vastgelegd wordt. B.v. een geboorteakte, een huwelijksakte, een overlijdensakte. Maar ook een advertentie in de krant van destijds. Een foto van een huis of van personen die er gewoond hebben. Een bouwtekening of notulen van belangrijke vergaderingen. Belangrijk is dat het originelen zijn; niet bewerkt naar nieuwere inzichten.
Op de pagina Welke bronnen kun je raadplegen ? vind je meer uitleg.
Het onderscheid tussen Primaire bronnen en Secundaire bronnen vind je ook op Handige links: Primaire/Secundaire Bronnen ?

Sommigen genealogen hebben speciale interesses zoals Familie’s, Heraldiek (familiewapens), Joodse Genealogie, Vlamingen in NL of Genetische Genealogie (DNA).
Op de pagina Zoeken/Vinden: Specifieke bronnen en interesses vind je meer informatie.

Naslagwerken en Hulpwetenschappen:
Welke kun je raadplegen?

Er worden 4 naslagwerken toegelicht. Hulpwetenschappen kunnen je helpen bij de uitleg over zaken die je nog duister zijn. Daarbij kun je denken aan het Latijn, aan oude handschriften (Paleologie), aan ongebruikelijke kalenders, aan oude maten en gewichten.
Verder nog aan voormalige Nederlandse Gemeenten (met kaarten) of hoe je aan je familienaam kwam.
Op de pagina Naslagwerken en Hulpmiddelen vind je véél meer informatie hierover.

Handige Links:
Waar kun je je onderzoek uitbreiden?

Je bent niet de eerste die op zoek gaat naar voorouders in Binnen- of Buitenland. Er zijn al heel wat grote en kleine websites met gegevens. Ze helpen je om een stamboom te maken, om andere interessante stambomen te vinden, om met elkaar gegevens uit te wisselen enz.
Dan de bronnen: speciaal de Digitale Bronnen zoals wiewaswie (landelijk), mensenlinq (Overlijdensadvertenties) en geneaknowhow (digitale bewerkingen).
Naast “wie was wie” hebben veel provincies een eigen database rond hun inwoners. Voorbeelden: Alle Drenten, Alle Friezen, Alle Groningers en Alle Limburgers. Daarop vaak extra informatie b.v. Auto-eigenaren.
Op de pagina Handige links: Database-websites vindt je een groot aantal.

Vastgelopen in je Onderzoek:
Tips en Tricks.

Op die pagina wat aanvullende opmerkingen m.b.t. achternamen, huwelijkse bijlagen en de grootste krantendatabase Delpher. Het is wat zoeken maar het geeft geweldig veel informatie uit vele kranten. Daarmee kun je een verhaal over je voorouders een ‘gezicht’ geven. Dat maakt het relaas menselijk.
Dat geldt ook voor de vele bidprentjes; vooral bekend in Katholieke kringen.
De pagina Vastgelopen-in-je-onderzoek ? Hoe verder ? motiveert om weer verder te zoeken (en te vinden).

Tenslotte het belangrijkste
de NGV-Zoekmodule.

De Zoekmogelijkheden zijn enorm. Het zijn allemaal databases die bij de NGV in beheer zijn en die uitgebreide informatie geven. Je vindt er niet alles, want de NGV verwerkt wat ze aangeboden krijgt aan documenten. Daarom is er ook overlap met Delpher en de gegevens van het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie). Ook verschillende NGV-afdelingen hebben een regionale Familieberichten-database (Twente, Delfland, Drenthe) Sommige zijn alleen bruikbaar als je NGV-lid bent. Je kunt dan inloggen op de NGV-site.
De zoekmodule vind je op De NGV-zoekmodule vindt véél. N.B.: De scans kun je vaak printen via je eigen PC. Hoef je niks op te schrijven.