Nederlandse Genealogische Vereniging

Heraldiek

Ridders

 

Heraldiek

Het doel van de Sectie Heraldiek is om de in Nederland aanwezige heraldische kennis te verenigen en hulp te bieden aan iedereen die heraldische vragen heeft. De heraldische dienstverlening aan de leden staat dus voorop. In woord en geschrift wordt de breedst mogelijke informatie gegeven en hulp geboden. Daarnaast biedt de sectie mogelijkheden voor uitwisseling en samenwerking bij de ontwikkeling van kennis en onderzoek op heraldisch gebied.

 

Contact:

Informatiecentrum NGV
Mevrouw Wil van der Horst
Kosterijland 3
3981 AJ Bunnik
T – 085 1051199
E – heraldiek@ngv.nl


Activiteiten Heraldiek

Tot de activiteiten van NGV Heraldiek behoren onder meer het uitgeven van een periodiek, het “Heraldisch Tijdschrift”, het houden van lezingen, studiebijeenkomsten, het organiseren van excursies en het onderhouden van contacten met andere instanties die zich bewegen op het vlak van de heraldiek.

Via de Sectie Heraldiek kunnen leden die geïnteresseerd zijn in studie of uitwerking van een heraldisch onderwerp, inventarisatie of indexering, met andere belangstellenden contact leggen of deelnemen aan een werkgroep.

Voor hen die heraldische advies en begeleiding verzoeken wordt schriftelijk advies gegeven.

In het Verenigingscentrum is het heraldisch archief te raadplegen met een omvangrijke heraldische bibliotheek en documentatiecentrum en bovendien diverse wapen- en zegelcollecties.

Heeft u een vraag of zoekt u informatie over familiewapens, dan kunt u mailen naar heraldiek. Deze interessegroep heeft een eigen externe website: (tijdelijk onder constructie) Deze website biedt veel informatie over familiewapens en heraldisch onderzoek.

Bibliotheek en publicaties

DisclaimerPrivacy