het leven zit

vol verhalen

Briefkaarten

Vastgelopen in je onderzoek?

Tip 1: zoek eens op de achternaam van de moeder

“Als beginnend genealoog stuitte ik bij toeval op een fenomeen dat ervaren genealogen wel kennen, namelijk dat mannen in de 17e en 18e eeuw tijdens of na hun huwelijk de achternaam van hun echtgenote overnamen of dat zonen de achternaam van hun moeder gingen voeren.
Naar de redenen daarvoor kunnen we slechts gissen, maar het zal wel goed geweest zijn voor de maatschappelijke positie.”

Arie Oppelaar