het leven zit

vol verhalen

Briefkaarten

Vastgelopen in je onderzoek?

Tip 1: zoek eens op de achternaam van de moeder

“Als beginnend genealoog stuitte ik bij toeval op een fenomeen dat ervaren genealogen wel kennen, namelijk dat mannen in de 17e en 18e eeuw tijdens of na hun huwelijk de achternaam van hun echtgenote overnamen of dat zonen de achternaam van hun moeder gingen voeren.
Naar de redenen daarvoor kunnen we slechts gissen, maar het zal wel goed geweest zijn voor de maatschappelijke positie.”

Arie Oppelaar

Tip 2: Kijk eens in de huwelijkse bijlagen

Sinds Napoleon moeten bruid en bruidegom een huwelijk sluiten voor de Burgerlijke Stand. Daarbij moeten ze eerst een aantal bewijsstukken overleggen. Dat zijn de zgn. huwelijkse bijlagen.
Het zijn in elk geval een kopie van de doop- of  geboorte-akte van de bruid en van de bruidegom en voor de bruidegom een uittreksel uit de akte van de Nationale Militie.
Daarnaast kan er een kopie van de akte van overlijden van eerdere partners en van de ouders gevonden worden. Bij minderjarigheid van bruid en/of bruidegom een verklaring van toestemming voor het huwelijk door de ouders.
Een grote periode in de 19e eeuw tot in de 20e eeuw was men pas met 30 jaar meerderjarig.
Deze huwelijksbijlagen zijn vooral interessant tot de helft van de 19e eeuw omdat er gegevens te vinden zijn van vóór de Burgerlijke Stand.

De huwelijkse bijlagen zijn te vinden in de archieven en bij Family-Search.

Tip 3: doorzoek oude kranten.

Ga naar delpher en tik daar de naam van degene die je zoekt in. Hier zoek je dan in meer dan 90 miljoen pagina’s kranten, boeken en tijdschriften.

De Koninklijke Bibliotheek die dit programma ontwikkeld heeft helpt je hiermee te zoeken in kranten van 1618 tot 1995.
Je kunt er voor kiezen alleen in kranten te zoeken, je kunt een overzicht van welke kranten ingescand zijn kiezen en zelfs zoeken op kranten van een bepaalde datum.

In deze oude kranten kom je o.a. verlovings-, huwelijks- en overlijdensadvertenties tegen en ook personeelsadvertenties, openingen van een nieuwe winkel en berichten over het leven in die tijd.

 

 

Tip 4: zoek in bidprentjes

Bidprentjes geven niet alleen genealogische gegevens over de overledene, maar vaak ook een korte levens- en karakterbeschrijving van de overledene.
In rouwbrieven zijn de meeste genealogische gegevens te vinden, niet alleen van de overledene, maar ook wie de partner is en welke kinderen en kleinkinderen zij hebben.

Tip 5: kijk in de 50e, 40e, 30e 20e penning

De 50e, 40e, 30e 20e penning is een vorm van overdrachtsbelasting. Deze moest betaald worden bij overdracht en/of vererving van onroerende goederen. Bij erven in rechte lijn werd meestal geen overdrachtsbelasting geheven. Werd er geërfd van broers/zussen of verdere verwanten dan werd i.p.v. de 50e penning de hogere prijs van de 40e, 30e of 20e penning opgelegd. Eigenlijk zoals dat ook in ons successierecht is.

De registers van de 50e etc. penning is zeer interessant materiaal voor de genealoog. Zo valt er te lezen, wat wie aan wie verkocht en wie wat en hoeveel erfde. In deze registers zijn allerlei familierelaties te vinden.
Het is een bron die met name interessant is als u een “vastloper” hebt.

Op de site genealogiedomein – genealogie in de Achterhoek vindt u deze registers bij de verschillende plaatsen.