het leven zit

vol verhalen

Familie souvenirs

Welke bronnen kun je raadplegen bij de NGV?

Wat is er te vinden?

Op dit deel van de site vind je een indrukwekkende hoeveelheid van meer dan 5.000.000 gegevens die door de vele vrijwilligers van de NGV bij elkaar zijn gebracht. Vandaar dat uitsluitend de leden van de NGV hier in volle breedte toegang krijgen. Deze pagina is maar beperkt toegankelijk voor bezoekers-niet-leden.

 • In het bestand Familienamen zijn alle familienamen verzameld die door de gebruikers zijn opgegeven via ‘Onderzochte familienamen’, of via de Contactdienst. Voor contact met de inzender moet je geregistreerd staan als lid van de NGV.
 • Als je zoekt in de gegevens die in de Contactdienst zijn opgeslagen, onthoudt dan dat de bron altijd een individuele genealoog is. Het bestand bestaat uit duizenden familienamen (begin 2007 waren er al meer dan 400.000 records van ruim 2.800 inzendingen met een kleine 71.000 unieke familienamen. Per plaats zijn de oudste en de jongst gevonden gegevens opgenomen.
 • Het onderdeel “Migratie van Vlamingen en Walen naar de Noordelijke Nederlanden voor 1700” bestaat uit gegevens die door vrijwilligers op internet is verzameld. Je kunt overzichten van de Vlamingen krijgen door te zoeken op achternaam.
 • Doopboeken Hoorn (hiervan ontbreken verdere gegevens).
 • Bronnen CGE zijn voor 1995 gescande en bewerkte documenten, afkomstig uit het Bronscan project. De meeste van deze bronnen zijn afkomstig van de afdeling Bronnenbewerking van de afdeling Computergenealogie. Een deel daarvan is destijds uitgegeven in de vorm van bestanden op diskettes.
 • Advertenties Delfland. Dit zijn verzamelde advertenties uit Delflandse kranten, de Haagsche Courant en soms uit familiegegevens, die leden beschikbaar hebben gesteld.  Zij bevatten informatie over geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, jubilea, nalatenschappen, faillissementen en overige gebeurtenissen. De verzameling bevat ruim 56.000 familienamen, voornamelijk uit de periode vanaf 1997 t/m 2013.
 • Bidprentjes VC is een bestand dat  bidprentjes bevat. Ze bevatten de familienaam, plaats overlijden, datum overlijden en naam partner.
 • De Knipseldienst beschikt over miljoenen familieadvertenties, informatie over geëmigreerden, faillissementen, jubilea en onderscheidingen, verzameld uit landelijke en regionale dagbladen.
 • Het bestand ‘Overlijdensknipsels’ bevat 1.113.568 overlijdensknipsels, het is echter maar een klein deel van onze verzameling van 18 miljoen knipsels.
 • Het Franstalige “registre civique” bevat een lijst van jongemannen van 21 jaar en ouder uit een gemeente die de gemeenteraad kon kiezen. De gegevens stammen uit de periode 1811-1813. Het is een voorloper van de gegevens van de Burgerlijke Stand. Ons bestand bestaat vooral uit gegevens uit een vroeger project (ca 1995). Niet van alle gemeentes zijn gegevens beschikbaar, maar wel van een groot aantal. Ook dit bestand is destijds deels uitgegeven op diskette.

Vrij toegankelijk zijn:

 • Het boekenbezit (in eerste instantie genealogische publicaties zoals genealogieën kwartierstaten, daarnaast nog toelichtend materiaal zoals streekgeschiedenissen, kadastrale atlassen e.d.)
 • Het heraldische boekenbestand
 • Een index microfiches met namen genoemd in enkele oude (Indische) kranten en de doopboeken van Oosterland (gemeente in Zeeland)

Daarnaast kan iedereen ook:

 • Zoeken in stambomen
 • Het Twente bestand doorzoeken

Slechts toegankelijk voor leden zijn:

 

 • Bidprentjes
 • Een index van bibliotheek
 • Een index periodieken
 • Krantenknipsels rouwadvertenties (*)
 • De doopboeken Hoorn
 • Het Registre Civique
 • Advertenties afkomstig van Delfland
 • Het Vlamingen project
 • Het meer recent toegevoegde project Schotten
 • De bronnen CGE

* De index op de krantenknipsel rouwadvertenties wordt ook toegankelijk gemaakt via Open Archieven.

Ga naar de Zoekmodule.